Suoraan sisältöön

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus valvoa puiden kuntoa ja hänen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristölle vaarallisten puiden poistamiseksi.

Yhdenkin puun kaataminen kiinteistöltä edellyttää ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan joko puhelimitse p.014-2660680 tai sähköpostitse rakennus.valvonta(at)jkl.fi. Vaarallisen puun saa kaataa ilman lupaa, vaarallisuus on kuitenkin pystyttävä jälkeenpäinkin todistamaan sitä pyydettäessä. Epäselvissä tapauksissa on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaan.

Ilmoituksen saatuaan rakennusvalvonnan lupakäsittelijä arvioi maisematyöluvan tarpeellisuutta. Yleensä kiinteistöltä voi kaataa enintään kymmenen puuta ilman kirjallista maisematyölupaa. Asemakaava-alueelle tulee huomioida myös se, että osa puista voi olla asemakaavalla suojeltuja. Lisäksi tulee ottaa huomioon luonnonsuojelulailla suojellut eläinlajit, kuten liito-oravat.

Maisematyölupa haetaan sähköisen asioinnin.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseeen muotoon ja käsitellään sähköisessä asiointipalvelussa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta