Suoraan sisältöön

Parveke- tai terassilasitus

Rakennuksen julkisivuun vaikuttava ja julkisivua muuttava toimenpide vaatii luvan. Terassi- ja parvekelasitukset vaativat toimenpideluvan. Myös katukuvaan tai maisemaan vaikuttavien markiisien asentaminen vaatii luvan asemakaava-alueilla, markiisien asentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset; asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset
  • Rakenneleikkaus; vierekkäisten huoneistojen parvekkeiden väliseinärakenteesta. Väliseinärakenteen tulee täyttää kerrostalossa EI30- ja rivitaloissa EI15- palo-osastoivan rakenteen vaatimukset
  • Laskelma lasituksen avoimuudesta; parvekelasituksessa lasitettavan pinnan tulee olla vähintään 30% avointa ulkoilmaan lasituksen ollessa auki. Terassilasituksissa avoimuus lasketaan terassia rajaavien pintojen piirinä. Näiden pintojen yhteenlasketusta osuudesta tulee olla avointa ulkoilmaan vähintään 30% lasituksen ollessa auki. Liukulasituksissa elementti, jonka taakse muut elementit liukuvat, katsotaan kiinteäksi osaksi.
  • Tarvittaessa naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta