Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Suurin osa rakennusvalvonnan lomakkeista on saatavilla sähköisessä muodossa. Lomakkeet voi täyttää näytöllä ja toimittaa sähköpostilla. Lomakkeet voi myös tulostaa ja täydentää käsin.

Joidenkin lomakkeiden käyttö sähköisesti edellyttää tunnistautumista VETUMA-tunnistuspalvelussa. Nämä lomakkeet on merkitty (#) -merkeillä. Tunnistautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla. Tunnistautuminen tapahtuu lähetyksen jälkeen internet-selaimessa, johon käyttäjä ohjataan automaattisesti lähetyksen jälkeen.

Sähköiset lomakkeet

  • Lupahakemus (pdf) rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely

  • Tilauslomake (#) Lomaketta käytetään arkistotilauksissa ja kaupunkikuvatoimikunnan ennakkolausunnoissa. pdf-lomake (#)

  • Purkamisilmoitus RK9 (pdf) Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta. Lomake on jätettävä rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamisen aloittamista

  • Rakennusluvan pidentämishakemus (#) Jos rakennuspaikan omistusoikeus on muuttunut luvan myöntämisen jälkeen, on omistus-/hallintaoikeus todennettava rakennusluvan pidentämisen yhteydessä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta