Suoraan sisältöön

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioimiseksi asettama asiantuntijatoimielin.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9.00.

1.1.–31.5.2017 varsinaiset kokoukset pidetään perjantaisin seuraavasti 13.1.,3.2., 10.3., 7.4. ja 5.5. Kesäkuun ja siitä vuoden loppuun kokousajankohdat päätetään erikseen, kun uusi kaupunkikuvatoimikunta on asetettu tehtäväänsä.

Kesäkuussa kaupunkikuvalliset ennakkolausunnot käsitellään asiantuntijaryhmässä 30.6.2017. Aineisto tähän käsittelyyn tulee toimittaa 19.6.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostitse kaisa.hirvaskoski-leinonen(at)jkl.fi.

Kaupunkikuvatoimikunta antaa lausunnon suuremmista ja näkyvämmistä rakennushankkeista sekä kaupunkikuvallisesti tai rakennussuojelullisesti merkittävistä hankkeista. Lausunto annetaan rakennusvalvonnan rakennuslupa-asioista tai tilauksesta ennakkolausuntona tulevasta rakennushankkeesta tai rakennettua ympäristöä muokkaavasta toimenpiteestä.

Ennakkolausunto on maksullinen ja se tilataan lomakkeella. Rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehti koostaa esityslistan ja materiaalin toimielimen kuukausittaiseen kokoukseen.

Kaupunkikuva-arkkitehdille toimitettava lausuntoaineisto on:

  • Tilauslomake
  • Asemapiirustus
  • Värilliset julkisivupiirustukset
  • Ulkovärityssuunnitelmalomake
  • 3D-kuvamateriaali tai valokuvasovite
  • Muut mahdolliset asian selvittämiseksi tarvittavat kuva-aineistot tai selvitykset
  • Tarvittaessa muut kaupunkikuva-arkkitehdin edellyttävät materiaalit ja selvitykset

Piirustukset toimitetaan yhtenä värillisenä kopiosarjana, lisäksi tulee toimittaa myös sähköisesti pdf-muodossa (valokuvissa käy myös jpeg-formaatti).
Aineisto on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina.

Vähäisempiä kaupunkikuvallisia asioita (esim. puhelinmastot, julkisivutoimenpiteet/mainostornit, kaupunkikuvatoimikunnan delegoimat tarkistus- ja ohjaustehtävät) varten on tarpeen mukaan kokoontuva kaupunkikuvatyöryhmä (KAKKU).
Kaupunkikuva-arkkitehti arvioi ja koostaa asiat ja kutsuu työryhmän koolle lausuntoa varten.

Yhteystiedot:
Kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski
p. 0142665194
etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Kaupunkikuvatoimikunnan kokoonpano sekä uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta