Suoraan sisältöön

Asemapuisto

AsemapuistoAsemapuistoilla on merkittävä rooli suomalaisten kaupunkien puisto- ja puutarhahistoriassa. Perinteisesti asema-alueet jakaantuivat aseman puoleen, ratapiha-alueeseen sekä huolto- ja lastauspuoleen. Aseman puolella sijaitseva puisto jaettiin edelleen julkiseen alueeseen sekä rautatieläisten yksityispihoihin.

Puiston tehtävänä oli virkistys- ja edustuskäytön lisäksi tarjota rautatieläisille mahdollisuus hyötytarhan pitämiseen. Alkuaan 1800-luvun lopussa rakennettu puisto on kokenut useita uudistuksia, mutta vieläkin nykyiset puurivit muistuttavat alueen vanhasta rautatiemiljööstä.

Vuonna 2004 käynnistetyn asemapuiston saneerauksen lähtökohta oli historiallisten arvojen kunnioittaminen. Asemapuistojen tunnusomaiset radansuuntaiset lehmusrivit uudistettiin. Puistoon jätettiin vanhojen suunnitteluperiaatteiden mukaisia avonaisempia tiloja. Yksittäispuina käytettiin vaahteroita. Havupuista puistoon jätettiin aiemmin asemapuistoissa yleisesti käytetyt sembramännyt. Perinteisiä koristepensaita edustavat syreenit, hanhikit sekä angervot. Uudistettujen puistokäytävien pinnoitteena käytettiin kivituhkaa. Puiston edustan asfaltti vaihdettiin graniittikiveykseen 1930-luvun mukaisesti. Lisäksi puistoon rakennettiin uusi museoveturikatos.

Kevyen liikenteen sujuvuus varmistettiin sekä puiston että Hannikaisenkadun kevyen liikenteen väylän osalta. Polkupyöräkatosten sijaintia muutettiin ja niiden määrää lisättiin.

Alueen yleisvalaistus tulee puistoa ympäröiviltä alueilta sekä polkupyöräkatosten kiinteistä valaisimista. Erityiskohteina valaistiin asemarakennuksen julkisivu sekä museoveturikatos.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta