Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Jyväskylässä asuva tai kaupunkiin muuttava perhe voi asioida sähköisesti alla olevilla tavoilla.

Uudet asiakkaat: Sähköinen hakemus ja maksulaskuri

Palvelu ei edellytä tunnistautumista pankkitunnuksin. Täällä voi tehdä:

 • kunnallisen ja yksityisen päivähoito-, esiopetus- tai kerhohakemuksen
 • siirtohakemuksen kunnallisen hoito- tai kerhopaikan vaihtamisesta
 • arvion perheen päivähoitomaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan. Laskuri ei sisällä Jyväskylän hoitoaikaperusteisia tuntirajoja.
 • yksityisen päivähoidon/kerhon palvelusetelihakemuksen. Hakemuksen voi tehdä, kun hoitopaikka on varmistunut.
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta tulee sähköposti- ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. Päätöksen voi nähdä ja tulostaa tunnistautumalla palveluun alla olevan linkin kautta.

Nykyiset asiakkaat: Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut
Palvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella sekä voimassa olevaa päivähoidon asiakkuutta, jolloin perhetiedot tulevat valmiiksi asiointipalveluun päivähoidon asiakastietojärjestelmästä. Tuetut selaimet: Chrome kolme uusinta versiota, Firefox kolme uusinta versiota, IE10 ja IE11.

Täällä voi tehdä:

 • kunnallisen ja yksityisen päivähoito-, esiopetus- tai kerhohakemuksen
 • siirtohakemuksen kunnallisen hoito- tai kerhopaikan vaihtamisesta
 • puhelin- ja sähköpostiyhteystietojen muutoksen, josta ne päivittyvät myös DaisyNettiin
 • arvion päivähoitomaksusta valtakunnallisten maksusääntöjen mukaan
 • korkeimman päivähoitomaksun hyväksymisen
 • tuloselvityksen liittämällä tulotositteet palveluun
 • hoitopaikan irtisanomisen. Hoitopaikan irtisanominen katkaisee hoitosuhteen ja uutta paikkaa on haettava voimassa olevien hakuehtojen mukaisesti.
 • yksityisen päivähoitopaikan tai palveluntarpeen vaihtuessa uuden palvelusetelihakemuksen ja/tai esiopetushakemuksen. Hakemuksen voi tehdä, kun hoitopaikka on varmistunut.
 • Sähköisen tiedoksiannon hyväksymisen, jolloin päätöksen valmistumisesta lähetetään sähköposti ja/tai tekstiviesti molemmille huoltajille. Asiakkaan on ylläpidettävä yhteystietojaan tämän palvelun kautta. Sähköiset päätökset otetaan käyttöön sitä mukaa, kun asiakas on antanut suostumuksen sähköiseen tiedoksiantoon.
 • Sähköiset palvelu- ja maksupäätökset nähtäväksi ja tulostettavaksi.

Lisätietoa sähköisestä asioinnista saa asiakaspalvelusta.

Daisy-mobiilisovellus

Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä Daisy-mobiilisovellus. Vanhemmat saavat tarkemmat käyttöohjeet lapsensa hoitopaikasta.
DaisyNet-palveluun pääsee kirjautumaan tästä . Samasta osoitteesta haetaan myös käyttäjätunnukset. Palvelun käyttö vaatii ensimmäisellä kerralla tunnistautumisen pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

DaisyNetin kautta huoltajat

 • tekevät hoitoaikavaraukset
 • viestivät hoitopaikan kanssa
 • tarkistavat palvelusopimuksen tiedot. Huoltajien yhteystietojen muutokset kuten matkapuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet päivitetään tunnistautumista vaativien sähköisten palvelujen kautta (ks. Nykyiset asiakkaat)

Lisätietoa DaisyNetistä saa ensisijaisesti päiväkodin johtajalta.

Henkilötietojen käsittely

Palvelujohtaja toimii palvelualueen henkilörekisterien vastuuhenkilönä. Rekisteriselosteet ovat nähtävillä päiväkodeissa ja palveluohjausyksikössä. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste (pdf)

Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä Daisy tietosuojaseloste (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017