Suoraan sisältöön

Koulunuorisotyö

Yhtenäiskouluilla ja yläkouluilla työskentelee nuorisonohjaajia opetus- ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. He tukevat nuorten kasvua sekä lisäävät koulun yhteisöllisyyttä. Kouluissa tehtävää nuorisotyötä ovat osallisuuskasvatus, nuorisotiedotus ja -neuvonta, kerho- ja harrastetoiminta, kiusaamisen ehkäisy, kodin ja koulun välinen yhteistyö, ryhmäytysten ja tapahtumien järjestäminen, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan tukeminen, pienryhmien ohjaus, vertaissovittelu ja välituntitoiminta.

9.-luokkalaisille kohdennettua palvelua ovat lisäksi Etsivä työ ja OhjausLaturi.

Koulunuorisotyötä tehdään luokkaopetuksen lisäksi myös nuorisotiloilla, lähiympäristön toimijoiden kanssa, kaupungin muissa toimipaikoissa sekä erilaisissa verkostoissa. Elokuussa 2016 käyttöön otettava perusopetuksen uusi opetussuunnitelma korostaa oppimisympäristöjen monimuotoisuutta. Luokkakohtaiset vierailut ja TET-harjoittelut nuorisotilalla, ammatinvalintaan liittyvät vierailut sekä erilaiset kerho- ja retkitoiminnot ovat osa koulunuorisotyötä ja monimuotoista oppimista.

Koulunuorisotyön käytännöt suunnitellaan koulukohtaisesti alueen nuorisonohjaajien kanssa.

  • Laskutusosoite:
  • Jyväskylän kaupunki/perusopetuspalvelut
  • Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä:
  • BasWare Oyj
  • välittäjätunnus: BAWCFI22
  • verkkolaskun ovt-tunnus: 003701746664500

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta