Suoraan sisältöön

Rakentaminen, kaavat, tontit, kadut (014) 266 0108

Tietoa rakentajille ja asukkaille, hakemukset, tilaukset ja palautteet

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu: asema- ja yleiskaavatiedot
• Kartat ja asiakirjatilaukset kiinteistön myyntiä varten
• Karttapalvelut, karttatiedostotilaukset
Katujen investoinnit ja rakentaminen
Katutyö- ja kaivuluvat (katutyöluvat Jyväskylän karttapalvelussa)
Sijoituspaikkaluvat
• Kiinteistö- ja tonttitiedot, osoitteet
• Lainhuuto-, ja rasitustodistukset, kiinteistörekisteriotteet
Rajan paikan merkintä ja hävinneet tonttipyykit (asemakaava-alueella)
Rakennuspaikan merkinnät
• Rakennuksen sijaintikatselmukset
• Rakennuslupakartat, tilaukset ja toimitus
• Rakennuslupahakemuksen naapurilausunnot (kaupungin omistamat maat)
Rakennuslupaohjeita ja lupien vastaanotto
Rakennuspiirustusten arkistotilaukset (ei LVI- eikä sähköpiirustukset)
Rakentajien liittymäpalvelutiedot
Rakennusvalvonta (klo 8–11, puh. 014 266 0681)
Suunnittelutarveratkaisut
Tonttipalvelut, vapaat omakotitontit, tontin hakeminen

Sähköinen asiointi

Nähtävillä/vireillä olevat suunnitelmat

Asema- ja yleiskaavat, muut hankkeet
Katusuunnitelmat
• Rakennusvalvonnan viranomaisen julkipano päätökset
Julkiset asiakirjat, lautakuntien pöytäkirjat (kaupunkirakennepalvelut)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta