Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän kansalaisopisto

Pääkirjasto-kansalaisopisto
Vapaudenkatu 39 - 41
40100 Jyväskylä

Neuvonta
p. 014 266 0107

Henkilökohtaiset puhelinnumerot, neuvonta:
Herttala Tiina p. 014 266 4073
Eronen Tapio p. 014 266 4070
Pakarinen Kari p. 014 266 4071

Neuvonta ja toimisto avoinna:
lukukausien aikana (3.9. lähtien)
ma - to 10 - 18, pe suljettu
lukukausien ulkopuolella
ma - to 10 - 15, pe suljettu
Yleisinä loma-aikoina suljettu

Kansalaisopisto Facebookissa
Käsityöneuvonta Facebookissa
Sanataidekoulu Facebookissa

Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulu, laaja oppimäärä

(ent. Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu)

Oletko kiinnostunut kuvataiteesta tai arkkitehtuurista? Haluaisitko kokeilla maalausta, rakentelua, savitöitä, animaation tekoa tai kuvankäsittelyä? Kaikkia noita ja paljon muita kuvan tekemisen keinoja voit kokeilla ja opiskella kuvataidekoulussa.

Kuvataidekoulussa voit opiskella joko arkkitehtuuri- tai kuvataidelinjalla. Kaikki opetus järjestetään kuvataidekoulun tiloissa, Kauppakatu 12.

Opetuksen suunnittelu: apulaisrehtori, TaM Klaus Savolainen, p. 014 266 4052, klaus.savolainen[at]jkl.fi

Kurkista kuvataidekouluun!

Tule mukaan!

Ilmoittautuminen vapaille oppilaspaikoille lukuvuodelle 2018 - 2019 alkaa 1.7.2018. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Lisätietoja saat kuvataidekoulun opistosihteeriltä Mervi Kinnuselta, p. 014 266 4050.

Ilmoittautumisen jälkeen voit uutena harrastajana käydä kerran tutustumassa opetukseen ennen kuin teet lopullisen päätöksen harrastuksen jatkamisesta. Tervetuloa tutustumaan!

Syksyn sarjakuvakursseille 27. - 28.10 ja 3. - 4.11. sekä joulukorttipainoihin 17.11. ja 24.11. ilmoittautumiset alkavat 3.9.2018. ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Lukuvuoden 2018 - 2019 työajat

Syyslukukausi 20.8. - 14.12.2018, 16 opetusviikkoa
Kevätlukukausi 7.1. - 17.5.2018, 18 opetusviikkoa
Lomat:
Syysloma vko 42, 15. - 21.10.2018
Joululoma 17.12.2018 - 6.1.2019
Talviloma vko 9, 25.2. - 3.3.2019
Pääsiäisloma 19.4.- 22.4.2019

Opiskeluvaiheet

Arkkitehtuurilinja

Perusopinnot 7–13-vuotiaille (68–102 t/lukuvuosi)
Tutustumme tärkeimpiin arkkitehtuurikäsitteisiin ja opettelemme käyttämään niitä rakennetusta ympäristöstä puhuessamme. Harjoittelemme ympäristön havainnointia, dokumentointia, tulkintaa ja arviointia paitsi keskustelemalla ja kirjoittamalla, ennen kaikkea rakentamalla ja piirtämällä. Käytämme monipuolisesti välineitä ja materiaaleja omien suunnitelmien laatimisessa ja niiden esittämisessä. Samalla tulemme tutustuneeksi niihin suunnitteluperiaatteisiin ja suunnitteluprosessin vaiheisiin, joita ammattilaisetkin työssään käyttävät ja käyvät läpi. Tutustumalla oman ympäristömme historiaan, ajankohtaisiin rakennushankkeisiin sekä näyttelyihin opimme, että rakennettu ympäristö muuttuu koko ajan ja voimme olla mukana vaikuttamassa tähän muutokseen. Saamme arkkitehtuurista myös keinon ilmaista itseämme kun kuvallinen ja rakenteellinen ajattelumme kehittyy ja välineet, materiaalit sekä tekniikat tulevat entistä tutummaksi. Ryhmässä työskentely vahvistaa sosiaalisia valmiuksiamme.

Syventävät opinnot 14–18-vuotiaille (102 t/lukuvuosi)
Syventävissä eli työpajaopinnoissa perehdymme yhteen tai useampaan arkkitehtuurin osa-alueeseen. Kehitämme omaa ilmaisukykyämme ja työskentelytaitojamme aiemmissa opinnoissa hankittuja tiedollisia ja teknisiä valmiuksia hyödyntäen. Tutustumme arkkitehtuurin historiaan, seuraamme ajankohtaisia arkkitehtuuri-ilmiöitä ja käymme arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattilaisten työpaikoilla. Rakennetun ympäristön havainnointi, dokumentointi, tulkinta ja arviointi ovat tässäkin vaiheessa keskeinen osa työskentelyämme. Tutustumme myös kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksiin ympäristön rakentumisessa ja kehitämme projektityöskentelyssä tarvittavia sosiaalisia valmiuksia. Omien suunnitelmien ja muiden harjoitustöiden esittely kehittää itsearviointikykyämme ja esiintymistaitojamme. Tärkeintä on kuitenkin edelleen piirtäminen, maalaaminen ja rakentaminen, siis käsillä tekeminen.

Kuvataidelinja

Valmentavat opinnot 4–6-vuotiaille (34–68 t/lukuvuosi)
Tutustumme kuvataiteeseen leikinomaisen työskentelyn avulla, jossa mielikuvitus on tärkeässä osassa. Opetus on monipuolista aistien ja ilmaisun harjoittamista. Kuvia tekemällä tutustumme laajasti kuvataiteen eri välineisiin ja materiaaleihin. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. väri-ilmaisun perusteisiin tutustuminen (pää- ja välivärit, värien sekoittaminen) sekä työskentely vaihtelevasti pinnassa ja tilassa (muotoilu, rakentelu). Lisäksi opettelemme katsomaan erilaisia kuvia taidekuvista käyttökuviin ja keskustelemaan niistä. Harjoittelemme myös työhön keskittymistä ja toisten huomioon ottamista.

Perusopinnot 7–13-vuotaille (68–102 t/lukuvuosi)
Perusopintoihin sisältyy 12-13 -vuotiaiden periodiopinnot.

Perehdymme kuvan rakentamisen perustietoihin ja taitoihin käymällä kattavasi läpi kuvataiteen eri osa-alueita (piirustus, maalaus, keramiikka, grafiikkaa, jne.). Keskeistä opetuksessa on kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä tutustuminen eri materiaaleihin ja tekniikoihin ja niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Tutuksi tulevat niin erilaiset piirustus- ja maalausmateriaalit ja -tekniikat kuin 3-ulotteinen työskentely eri materiaaleilla. Tutustumme myös digitaalisen kuvankäsittelyn mahdollisuuksiin. Tavoitteena on oppilaan visuaalisen ymmärryskyvyn, ilmaisuja työskentelytaitojen sekä ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen.

Periodiopinnot (12–13-vuotiaat) etenevät 5-7 viikon jaksoissa kuvataiteen eri osa-alueilla. Lukuvuoden 2018 – 2019 opetusjaksot ovat: piirustus-maalaus, keramiikka, grafiikka, muotoilu ja valokuvaus (12-vuotiaat) sekä kuvanveisto, digitaalinen kuva, piirustus-maalaus, keramiikka ja arkkitehtuuri (13-vuotiaat). Opintojen tavoitteena on perehdyttää oppilasta kuvataiteen eri aloihin, niiden luonteeseen ja ilmaisukeinoihin. Opetuksessa kertaamme ja syvennämme perusopinnoissa käsiteltyjä asioita. Samalla oppilaan työpajavalmiudet kehittyvät, omatoimisuus lisääntyy ja oppilaat tottuvat pitkäjännitteisyyttä vaativiin tehtäväkokonaisuuksiin. Opetuksen tavoitteena on myös valmentaa oppilasta löytämään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnon kohteitaan, joka auttaa häntä valitsemaan työpajavaiheen työpajan.

Syventävät opinnot 12–18-vuotiaille (102 t/lukuvuosi)
Työpajaopinnot (14–18-vuotiaat) ovat yhden kuvataiteenalan syventävää opetusta. Työpajaopinnot vaativat pitkäjännitteisyyttä ja kypsyyttä. Työpajaopinnoissa syvennämme perusopinnoissa ja periodiopinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Opinnoissa pyrimme kohti työprosessin monipuolista osaamista ja suunnittelu-, ilmaisu- ja arviointitaitojen kokonaisvaltaisempaa hallintaa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan omaa luovaa ajattelua, mielikuvitusta ja persoonallista ilmaisutaitoa. Työpajat muodostetaan lukuvuosittain oppilaiden valintojen perusteella. Työpajaopintojen loppuvaiheessa oppilailla on halutessaan mahdollista tehdä laajan oppimäärän päättötyö.

Lukukausimaksut

Varhaisiän opinnoissa (4–5 v.) 85 €
Varhaisiän opinnoissa (6 v.) 120 €
Perusopinnoissa (7–11 v.) 140 €
Periodiopinnoissa (12–13 v.) 155 €
Työpajaopinnoissa (yli 14 v.) 155 €

Lukukausimaksut sisältävät työskentelyssä käytettävät materiaalit. Jyväskylän kansalaisopisto myöntää opiston taiteen perusopetuksen oppilaille 20 € sisaralennuksen korkeimmasta lukukausimaksusta.

Jos oppilas osallistuu kahden työpajaryhmän opetukseen, peritään toisesta työpajasta 50 euron lisämaksu.

Opiskelupaikka

Opiskelupaikka kaikilla ryhmillä on kuvataidekoulu, Kauppakatu 12.

Opettajat

Päätoimiset opettajat:
Auli Halttunen (poissa 13.8.2018 - 3.2.2019)
Klaus Savolainen
Sonja Vectomov
Ilpo Vuorela

Tuntiopettajat:
Anna Reetta Pehkonen
Aija-Leena Lääperi
Piia Myllyselkä
Minna Piispanen
Kirsi Tapper

Asiointi

Kuvataidekoulun (laaja oppimäärä) toimisto on kuvataidekoulussa, Kauppakatu 12.
Opistosihteeri Mervi Kinnunen, p. 014 266 4050, mervi.a.kinnunen[at]jkl.fi

Jyväskylän kansalaisopiston neuvonta, toimisto ja henkilökunnan työhuoneet sijaitsevat kaupunginkirjasto-kansalaisopistotalossa, Vapaudenkatu 39–41.
Opistosihteeri Pirjo Linna, p. 014 266 4079, pirjo.linna[at]jkl.fi

Opinto-ohjelma
Ilmoittautuminen
Peruutukset
Aikuiset
Lapset ja nuoret
Käsityöneuvonta

Jyväskylän kansalaisopiston lv. 2018 - 2019 kurssiesite. Klikkaa esitteen kantta.

HUOM. Kurssimuutoksia ei päivitetä sähköiseen esitteeseen. Viimeisimmät kurssimuutokset näet kurssijärjestelmästämme.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta