Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2016 » Kävelykeskustan pihakatuosuuden käyttösuunnitelma

Kävelykeskustan pihakadun käyttösuunnitelma välillä Vaasankatu - Kilpisenkatu

Keskustan liikennesuunnitelma on hyväksytty Jyväskylän kaupunginhallituksen toimesta syyskuussa 2012. Osana liikennesuunnitelman hyväksymistä on päätös Kauppakadun kehittämisestä kävelypainotteisena katuna välillä Kilpisenkatu - Vaasankatu.

Kauppakadun muuttaminen kävelypainotteiseen suuntaan aloitettiin vuonna 2015. Kauppakatu muutettiin kokeiluluonteisesti pihakaduksi välillä Kilpisenkatu - Vaasankatu. Poikkeuksen yhtenäiseen pihakatuun teki Kauppakadun ja Cygnaeuksenkadun risteysalue, joka jäi normaaliksi katutilaksi suuren liikennevirran ja liikennevalojen takia.

Kauppakadun muuttamista pihakaduksi on tutkittu Saara Aavajoen diplomityössä. Tutkimuksessa on käsitelty mm. liikennemääriä, pysäköintiä sekä kaupunkilaisten ja yrittäjien suhtautumista pihakatuun. VSU maisema-arkkitehdit Oy laati Kauppakadun pihakatuosuudesta ideasuunnitelman, jonka pääsisältönä oli pihakadun elävöittäminen lavoin ja ruukuin. Jyväskylän kaupunki on laatinut pihakadun käyttösuunnitelman omana työnään VSU:n suunnitelman, diplomityön tutkimustulosten ja kaupunkilaisilta saadun palautteen perusteella.

Käyttösuunnitelmassa esitetään mahdolliset anniskelu- ja kahvilaterassipaikat, myynti- ja promootiokäyttöön varatut alueet, pyörien ja autojen pysäköintipaikat ja pihakatuosuudella viher- ja oleskelualueet. Viher- ja oleskelualuealueille voidaan sijoittaa joko kasvillisuutta tai oleskelualueita. Viher- ja oleskelualueiden lopullinen toteutusmalli hioutuu jatkosuunnittelun aikana ja tulevaisuudessa saatujen kokemusten perusteella.

Pysäköintipaikkoja on lisätty sekä autojen että polkupyörille vuoden 2015 pihakatukokeiluun verrattuna. Vaasankadun ja Cygnaeuksenkadun väliselle osuudelle on tullut kaksi pysäköintipaikkaa, Cygnaeuksenkadun ja Gummeruksenkadun sekä Gummeruksenkadun ja Kilpisenkadun välisille osuuksille on määritelty yksi pysäköintipaikka lisää per kadunväli. Pysäköintipaikkojen merkintää ja havaittavuutta parannetaan rajaamalla pysäköintipaikat rakenteellisesti.

Pelastusreitti on suunniteltu Keski-Suomen Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti ja se on hyväksytty heidän toimestaan.

Pihakadulla ajonopeus on sovitettava sellaiseksi, ettei nopeus muodosta vaaraa muille kadun käyttäjille. Viher- ja oleskelualueille sijoitettavat rakenteet ohjaavat kadun käyttäjiä rauhalliseen kulkunopeuteen, kun katutila kapenee. Rakenteet ja istutukset eivät muodosta näkemäesteitä liikkujille. Katutilan muutoksella ja rakenteilla pyritään lisäämään turvallisuutta nykyiseen verrattuna.

Kunnallistekniikan investointiohjelmassa vuodelle 2016 on varattu yhteensä 100 000 euron määräraha. Kauppakadun pihakatumuutoksen investointikustannuksiin rakentaminen on alustavasti aikataulutettu alkamaan toukokuussa 2016.

Suunnitelmat olivat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, 1-kerros 16.2.- 8.3.2016.

Lisätiedot: liikenteenohjausinsinööri Heikki Vikki puh. (014) 266 0547 ja suunnitteluinsinööri Antti Levänen puh. (014) 266 0554

Asemapiirustus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta