Suoraan sisältöön

LUONNOSVAIHE

Yleiskaava-alue sisältää Jyväskylän kaupungin alueen kokonaisuudessaan. Kaavan keskeisenä tavoitteena on ohjata alueen yhdyskuntarakennetta.

Yleiskaavaluonnos pidetään nähtävänä 24.4 – 21.5.2012 välisen ajan maankäyttö- ja rakennuslain 62§:n sekä -asetuksen 30§:n määräysten mukaisesti Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17. Tällöin osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Yleiskaavaluonnoksesta mahdollisesti esitettävät kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon, os. PL 233, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Hannikaisenkatu 17) tai sähköpostitse osoitteella kaupunkirakennepalvelut.kirjaamo@jkl.fi, viimeistään 21.5.2012 klo 16.00 mennessä.

Yleisötilaisuudet (4 kpl) järjestetään seuraavasti:

1) Päätilaisuus, keskusta: ke 2.5.2012 klo 18-20, pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39–41.

2) Pohjoinen kasvusuunta, Palokka-Tikkakoski: to 3.5.2012 klo 18-20, Keski-Palokan koulun ruokala, Saarijärventie 56.

3) Itäinen kasvusuunta, Halssila-Vaajakoski: ti 8.5.2012 klo 18-20, Jyskän koulun ruokala, Vaajakoskentie 111.

4) Eteläinen kasvusuunta, Tampereentie – Korpilahti: ke 9.5.2012 klo 18-20, Keljonkankaan koulun ruokala, Aapistie 2.

Lisäksi yleiskaavaluonnos ja sen laaja liiteaineisto ovat nähtävillä ja niitä myös esitellään to 10.5.2012 klo 9:00 – 15:00 Rakentajantalon kokoushuone Voimassa. Tuolloin Rakentajantalolla järjestetään Rakennuskonttorin 100-vuotisjuhlallisuuksien kunniaksi avoimet ovet –päivä.

Kaikissa tilaisuuksissa on mahdollista kysyä koko kaava-alueeseen liittyviä kysymyksiä.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN LUONNOSVAIHEEN PALAUTEKOOSTE (23 SIVUA)

AINEISTO

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Selostus

TEEMAKARTTALUONNOKSET

Teemakartat esittävät tiivistetyssä karttamuodossa yleiskaavaa varten laadittujen selvitysten tuloksia. Teemakartat on tarkoitettu täydentämään juridisen kaavakartan ja kaavamääräysten ohjeita, mitä asioita tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa ja muussa alueiden käyttöä koskevassa päätöksenteossa. Teemakartat ja niiden tietosisältö täydentyy kaavan ehdotusvaiheessa.

Teemakartat (yhdessä tiedostossa)

kehät, ekologinen viherverkko, luonnonsuojelu, kulttuuriympäristö kartta a ja kartta b, pinta- ja pohjavesialueet, kävely ja pyöräily kartta a ja kartta b, kivat naapurit

SELVITYSTEN TIIVISTELMÄT

Havainnemateriaali sisältää mm. alustavia ideakuvia alueista, joita ei toistaiseksi ole tarkkaan suunniteltu, mutta joita ehdotetaan yleiskaavassa myöhemmin tarkemmin tutkittaviksi kohteiksi.

Havainnekuvat

Selvitysten tiivistelmät esittelevät lyhyesti muutaman dian avulla yleiskaavaa varten tehtyjä ja vielä tekeillä olevia selvityksiä. Laajemmat selvitysraportit löytyvät selvitykset-linkin takaa. Tiivistelmien avulla voi päästä käsitykseen siitä, mitä ja miten eri asioita on selvitetty.

Ekologinen viherverkkoselvitys

ESSU-selvitys

Isot tiehankkeet, muistio

Joukkoliikenneselvitys 20X0

Kaupallinen palveluverkkoselvitys

Kivat naapurit-selvitys

MASSU-selvitys

Mitoitusselvitys

Maisema- ja viheralueselvitys

Tilaa vaativa kauppa

Vaikutusten arviointi

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta