Suoraan sisältöön

Rakentajalle, kartat suunnittelua ja rakennuslupaa varten


Jos sinulla on rakennuspaikka jo tiedossa:

Kartat rakentamisen suunnittelua ja rakennuslupaa varten
Rakennuslupakarttapaketti sisältää
Rakennusluvan liitteet
Naapuritiedot
Karttatiedosto suunnittelua varten
Tilaukset
Hinnasto

Kodinrakentajan Jyväskylään tästä
Klikkaa kuvasta Kodinrakentajan Jyväskylä oppaaseen

Kaupungin luovuttamien omakotitonttien kartat ja asiakirjat

Uudet tonttialueet 2017 kartat ja tiedot suunnittelua ja rakennuslupaa varten
HUPELI

KIRKKOLAHTI
(katukorkeustiedot lisätty 28.2.2018)
SAVULAHTI (hulevesi ja katukorkeustietoja lisätty 4.10.2017)
SÄÄKSVUORI (tieto vesi- ja viemärijohtojen liittymistä lisätty 23.10.2017)
VÄÄRÄJÄRVI


Havainnekuva Savulahden tonttialueesta

Kartat rakentamisen suunnittelua ja rakennuslupaa varten

Rakennuslupakartta- ja/tai tonttikarttapaketti ovat nimityksiä karttakokoelmasta, joka sisältää sekä rakentamisen suunnitteluun että rakennuslupaan tarvittavan aineiston. Rakennusvalvonta ohjeistaa, milloin rakennuslupakarttapaketti on luvan haussa tarpeellinen. Jos rakennushanke on esim. asemakaava-alueella ja tontille tulevasta ensimmäisestä asuinakennuksesta, tarvitaan yleensä koko rakennuslupakarttapaketti. Asemakaava-alueet on nähtävissä Jyväskylän karttapalvelussa. Varmista karttojen tarpeellisuus ennen tilausta.

Rakennuslupakarttapaketti sisältää

 • asemakaavakartan ja määräykset
 • rakennuslupakartan tai vast. tonttikartan
 • karttatiedoston (dwg) HUOM! vain omakotitalotontit
 • naapuritiedot (luvan tiedottamista varten)

Asemakaava-alueella, uusissa asuinrakennuskohteissa lisäksi:

 • vesihuollon tiedot (vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot)
 • katukorkeustiedot (kadun reunat, korkeudet, valaisinpylväiden sijainnit)

Mikäli alueesta on laadittu, toimitetaan myös

 • rakentamistapa- tai yleissuunnitteluohjeet (täydentävät asemakaavan määräyksiä ja merkintöjä)
 • hulevesitiedot (lisätietoa hulevesistä)

Rakennusluvan liitteet

Rakennuslupahakemuksen liitteiksi, paperikopiona tulee ed. mainituista liittää mukaan (tarvittavat asiakirjat tulee varmistaa aina rakennusvalvonnasta)

 • vesihuollon tiedot
 • katukorkeustiedot
 • hulevesitiedot (mikäli alueelta on laadittu)

Naapuritiedot

Naapuritiedot rakennusluvan kuulemista varten toimitetaan rakennuslupakarttapaketin yhteydessä. Uusilta tonttialueilta tai jos karttapaketin toimituksesta on kulunut jo jonkin aikaa on hyvä varmistaa naapuritiedot Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 0108 tai palvelupistehannikainen (at) jkl.fi
Naapuritiedot toimitetaan vain ko. rakentajalle tai hänen edustamalleen toimijalle. HUOM! Naapuritiedot eivät sisällä puhelinnumeroita.

Karttatiedosto suunnittelua varten

Rakentamisen suunnittelijoille erikseen tilattava karttatiedosto käsittää asemakaava- ja pohjakarttatiedot. Tiedosto toimitetaan dwg –aineistona jollei toisin tilauksessa mainita.
HUOM! Karttatiedosto sis. omakotitonttien rakennuslupakarttapakettiin

Tilaukset

Kartat ja asiakirjat toimitetaan pdf –tiedostoina sähköpostitse, jollei asiakas toisin tilauksen yhteydessä mainitse. Kartat tilataan Palvelupiste Hannikaisesta joko puhelimitse 014 266 0108 tai sähköpostitse palvelupistehannikainen (at) jkl.fi

Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. Kohteen osoite tai kiinteistötunnus
2. Mitä tilataan ja mitä varten (tarkoitus)
3. Tilaajan nimi ja puhelinnumero
4. Laskutusosoite
5. Laskutettavan henkilö- tai Y-tunnus
6. Sähköpostiosoite mihin tilaus toimitetaan

Hinnasto

 • asemakaava-alueella, uudisrakennuskohde 90,00 € (tähän sisältyy myös dwg-karttatiedosto
 • asemakaava-alueella, laajennus tai vast. 60,00 € (ei sis. katukorkeus- tai vesihuollontietoja)
 • haja-asutusalueella 40,00 € (ei si katukorkeus- tai vesihuollontietoja)

Kaupungin luovuttamien tonttien kartat ja asiakirjat

Kaupungin luovuttamilta tonteilta (muut kuin v. 2017 tonttialueet) mihin rakentamaan pääsee heti, rakennuslupakarttapaketin tiedot (pdf-tiedostot) toimitetaan tontin saajalle sähköpostitse noin 2 viikon sisällä siitä, kun varausmaksu on suoritettu. Erillistä tilausta ei tarvitse tällöin tehdä. Rakennuslupakarttapaketti sisältyy varausmaksuun, jollei tonttipäätöksessä ole toisin mainittu. Uusilta v. 2017 tonttialueilta kartat ja tiedot löytävä tältä nettisivulta.

Uudet tonttialueet 2017

Uusilta tonttialueilta rakennuslupakarttapaketin tiedot laaditaan näille nettisivustoille sitä mukaan, kun suunnitelmat ja aineistot valmistuvat. Kartat ja tiedot ovat pdf-tiedostoina. jollei toisin ole mainittu. Rakentajille ja suunnittelijoille ei toimiteta erillisiä karttapaketteja, jollei asiakas tai hänen suunnittelijansa erikseen niin halua ja tilaa. Erikseen tilatuista ja toimitetuista asiakirjoista veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukainen taksa.

HUPELI

Hupelin tonttiesite HUOM ! Varsinainen hakuaika on päättynyt ja osa tonteista on varattu. Katso ajantasaiset tonttitiedot tästä linkistä

Asemakaavatiedot ja kaavan pohjakartat MK 1:1000

Tonttikartat tonttinumeroittain MK 1:500 (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeustiedot, Hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat

Hupelin katusuunnitelmat valmistuvat vuoden 2017 loppuun mennessä. Rakennussuunnitelmat valmistuvat alkutalven 2018 aikana. Hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat on mahdollista laatia katusuunnitelmien valmistumisen jälkeen. Toimitamme lisätietoa aikataulusta tontin saajille sähköpostitse alkutalvesta 2018.

Ilmoita muuttuneista yhteystiedoista
Jos osoite, puhelinnumero tai sähköpostitiedot muuttuvat, ilmoita uudet tiedot sähköpostitse palvelupistehannikainen (at) jkl.fi

SAVULAHTI


Kuva Kirkkolahden tonttialueen maastoesittelystä 2017

KIRKKOLAHTI

Kirkkolahden tonttiesite HUOM ! Varsinainen hakuaika on päättynyt 29.9.2017 ja osa tonteista on varattu. Katso ajantasaiset tonttitiedot tästä linkistä

Asemakaavatiedot ja kaavan pohjakartat

Erillissuunnitelmat

Tonttikartat (tonttipyykit ja rajamitat)

Katukorkeustiedot (tiedot päivitetty 28.2.2018)

Päivänvarjontien katusuunnitelmat 31.1.2018 on hyväksytty 20.2.2018.

Hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat

Tonttikohtaiset hule- vesi- ja viemärisuunnitelmat laaditaan Jyväskylän energia Oy:n toimesta, sen jälkeen kun kadun rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet.Lopulliset liittymistiedot laaditaan J-energia Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Jyväskylän Energialle. Lisätietoja rakentajalle Jyväskylän Energia Oy

SAVULAHTI

Savulahden tonttiesite (pdf). Tontteja ei voi enää hakea, hakuaika on päättynyt 12.5.2017. Kaupungin vapaat omakotitontit TÄSTÄ.

Asemakaavatiedot

Tonttikartat (pdf-tiedostoina)

Katukorkeuskartat, korkeusjärjestelmä N2000 (lisätty 4.10.2017)

Hulevesien johtaminen kiinteistöltä (Hulevesitiedot lisätty 4.10.2017)

Erillissuunnitelmien lisätiedot

Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot

 • Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedon suunnitelmia voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 0108 tai sähköpostilla: palvelupistehannikainen (at) jkl.fi
 • Lopulliset liittymistiedot tehdään siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Jyväskylän Energialle.
 • Listätietoja rakentajalle Jyväskylän Energia Oy

SÄÄKSVUORI

Sääksvuoren tonttiesite syksy 2017 (pdf).Tontteja ei voi enää hakea, hakuaika päättyy 15.9.2017. Kaupungin vapaat omakotitontit tästä.

Asemakaava- ja pohjakarttatiedot (pdf). Karttojen mittakaava merkitty oikeaan alakulmaan.

Tonttikartat (pdf)
Tonttikartat ovat mittakaavassa 1:1000, tulostettaessa huomioitava todellinen koko 100%, mainitun karttakoon mukaisesti.

Katukorkeustiedot (suunnitelmat ovat NN-järjestelmässä)

Korttelit 61 ja 62 (ei tontit nro 13)
Kortteli 61 tontti 13 ja kortteli 62 tontti 13

Hulevesitiedot
Hulevedet johdetaan Jyväskylän Energia Oy:n hulevesiverkkoon. Tonteilla 28-62-12 ja 13 hulevedet voidaan johtaa puistoon.

Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot

Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedon suunnitelmia voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 0108 tai sähköpostilla: palvelupistehannikainen (at) jkl.fi
Lopulliset liittymistiedot laaditaan J-energia Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Jyväskylän Energialle.
Lisätietoja rakentajalle Jyväskylän Energia Oy

Kuva Sääksvuoren Maustehyllynkadulta, syyskuu 2017

VÄÄRÄJÄRVI

Vääräjärven tonttiesite (pdf). Tontteja ei voi enää hakea, hakuaika on päättynyt 26.5.2017. Kaupungin vapaat omakotitontit tästä linkistä.

Asemakaavatiedot (pdf-tiedostoina)

Tonttikartat (pdf-tiedostot)
Tonttikartat ovat mittakaavassa 1:1000, tulostettaessa huomioitava todellinen koko 100%, mainitun karttakoon mukaisesti.

Katukorkeustiedot

 • HUOM! Katukorkeudet on laadittu aikaisemman asemakaavakartan pohjalle, tonttirajat poikkeavat nykyisestä mikä on otettava huomioon.
 • Katukorkeudet ovat NN-korkeusjärjestelmässä (nimiössä on väärin N60)

Klikkaa karttakuvaa, pdf-tiedosto

Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedot

 • Vesi- ja viemärijohtojen liittymistiedon suunnitelmia voi tiedustella Palvelupiste Hannikaisesta puh. 014 266 0108 tai sähköpostilla: palvelupistehannikainen (at) jkl.fi
 • Lopulliset liittymistiedot laaditaan J-energia Oy:n toimesta siinä vaiheessa, kun rakentaja on toimittanut liittymishakemuksen ja LVI -asemapiirustuksen sähköisen asiointipalvelun kautta Jyväskylän Energialle.
 • Lisätietoja rakentajalle Jyväskylän Energia Oy

ILMOITA MUUTTUNEISTA YHTEYSTIEDOISTA
Jos osoite, puhelinnumero tai sähköpostitiedot muuttuvat, ilmoita uudet tiedot sähköpostitse palvelupistehannikainen (at) jkl.fi

Sivu päivitetty 9.3.2018/ ah

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta