Suoraan sisältöön
|| PALAUTE
Jyväskylän kaupunki > Päätöksenteko ja hallinto > Tilapalvelu > Johtokunta ja päätöksenteko

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta ja päätöksenteko

Tilapalvelun johtokunta 2016 - 2017

Tilapalvelun johtokunnan muodostaa kahdeksan jäsentä, joista neljä on kaupunginhallituksen jäseniä sekä neljä muuta jäsentä. Sen tehtävänä on ohjata ja valvoa Tilapalvelun toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista. Johtokunta päättää toimivaltansa puitteissa myös kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uus- ja korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä ylläpidon strategiasta.

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunnan kokoukset pidetään keväällä 2017 seuraavasti: 24.1., 7.3., 11.4. ja 16.5.2017. Kokoukset alkavat klo 14.00 ja ne pidetään Jyväskylän Tilapalvelussa, os. Kilpisenkatu 1 (Tietotalon kokoustilat). Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Johtokunnan kokous 24.1.2017 on peruttu.

Johtokunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kokousta seuraavana tiistaina klo 9.00 - 15.00 kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32 tai mikäli tämä päivä on sellainen pyhä- tai juhlapäivä, että virastossa ei työskennellä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tilapalvelun johtokunta 2016-2017

pj Riitta Mäkinen SDP
hvj Tony Melville SDP

vpj Jaakko Selin KOK
hvj Jukka Järviniemi KOK

j Matti Pöppönen VAS
hvj Irma Hirsjärvi VAS

j Tapani Mäki PS
hvj Jorma Uski PS

j Tuulia Kuntsi KESK
hvj Jari Colliander KESK

j Terhi Pulli KOK
hvj Riitta-Maija Hautamäki KOK

j Pentti Mäkinen SDP
hvj Mervi Hovikoski SDP

j Tuija Mäkinen VIHR
hvj Meri Lumela VIHR

Johtokunnan esittelijänä toimii kiinteistöjohtaja Esko Eriksson.
Johtokunnan sihteerinä toimii Jyväskylän Tilapalvelun talous- ja hallintopäällikkö Soile Kinos.