Suoraan sisältöön
|| PALAUTE
Jyväskylän kaupunki > Päätöksenteko ja hallinto > Tilapalvelu > Johtokunta ja päätöksenteko

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunta ja päätöksenteko

Tilapalvelun johtokunta 2017 - 2021

Tilapalvelun johtokunnan kokoonpano on sama kuin konsernijaostossa. Johtokunna jäsenille on valittu henkilökohtaiset varajäsenet. Sen tehtävänä on ohjata ja valvoa Tilapalvelun toiminnan suunnittelua ja toteutusta sekä asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista. Johtokunta päättää toimivaltansa puitteissa myös kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uus- ja korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä ylläpidon strategiasta.

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunnan kokoukset pidetään syksyllä 2017 seuraavasti: 29.8. (perehdytyskokous), 19.9., 24.10., 5.12.2017. Kokoukset alkavat klo 15.00 ja ne pidetään Jyväskylän Tilapalvelussa, os. Kilpisenkatu 1 (Tietotalon kokoustilat). Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Johtokunnan tarkastettu pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville internetiin Jyväskylän kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavana tiistaina.

Tilapalvelun johtokunta 2017 - 2021

pj Meri Lumela VIHR
hvj Antti Törmälä VIHR

vpj Mervi Hovikoski SDP
hvj Jukka Hämäläinen SDP

j Juha Suonperä KOK
hvj Kati-Erika Timperi KOK

j Jari Colliander KESK
hvj Johanna Karjula KESK

j Eila Tiainen VAS
hvj Matti Pöppönen VAS

Johtokunnan esittelijänä toimii kiinteistöjohtaja Esko Eriksson.
Johtokunnan sihteerinä toimii Jyväskylän Tilapalvelun talous- ja hallintopäällikkö Soile Kinos.