Suoraan sisältöön
|| PALAUTE
Jyväskylän kaupunki > Päätöksenteko ja hallinto > Tilapalvelu > Historia

Jyväskylän Tilapalvelun historia 1993 - 2013

2013 Jyväskylän Tilapalvelu täyttää 20 vuotta. Liinalammin päiväkoti-koulun uudisrakennuksen sekä vaativan suojelukohteen, Puistokoulun peruskorjaustyöt käynnistyvät.
Tilapalvelun myy historialliset Schaumanin entisen konttorirakennuksen sekä Halosen-talon eli entisen harmoonitehtaan. Lyseo-rakennus siirtyy takaisin kaupungin omistukseen ja Tilapalvelun vastuulle. Huhtasuon elinkaarihankkeen 1. vaihe, erityiskoulu ja päiväkoti, valmistuvat.

2012 Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun historian suurin talonrakennusinvestointien vuosi. Investointiohjelma on ennätyksellinen 46 M€. Kaikki suuret kouluhankkeet valmistuvat suunnitelmien mukaisesti. Toivolan Vanha Piha avataan yleisölle. Historialliset Ainolan rakennukset ja alu myydään Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnoille.
Harmaan talouden estämiseksi Tilapalvelun allekirjoittaa sopimuksen Tilaajavastuu.fi -palvelun kanssa.

2011 Jyväskylän Tilapalvelun käynnistää historiansa ensimmäisen elinkaari- ja kumppanuushankkeen kilpailun voittaneen YIT-konsortion kanssa. Tämän Huhtasuon koulu- ja päiväkotihankkeen elinkaarisopimuksen kokonaisarvoksi muodostuu 55,0 M€.

2010 Jyväskylän historian suurimmat yksittäiset talonrakennusinvestoinnit ja rakennushankkeet - kaupungintalon peruskorjaus sekä Palokan ja Vaajakosken koulujen rakentaminen - käynnistyvät.
Tilapalvelu saa valtakunnallisen RIL-palkinnon Cygnaeuksen väistökoulutoteutuksesta. Lyseo ja Voionmaan koulurakennukset myydään Koulutuskuntayhtymälle ja entinen Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalo Education Facilities Oy:lle.

2009 Tilapalvelun toiminta-alue kasvaa huomattavasti, kun Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyvät. Tilapalveluun tulee 10 uutta työntekijää. Uusi energiatehokkuussopimus solmitaan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ensimmäisten kaupunkien joukossa. Rakennuttamisessa ennätyksellinen vuosi.

2008 Jyväskylän Tilapalvelun muuttaa Tietotalolle. Tilapalvelu järjestää historiansa ensimmäisen arkkitehtikilpailun Puistokoulun yhteyteen rakennettavasta Päivärinteen päiväkodista.

2007 Jyväskylän Tilapalvelu myy useita kaupungin historian kannalta merkittäviä rakennuksia, kuten Nikolainkulman, Veturitallit, vanhan rautatieaseman ja vanhan asemaravintolan. Cygnaeuksnkatu 2 tontin ja rakennusten tulevasta käytöstä laaditaan kehittämisselvitys "Kaupunkilaispiha 2012". Jyvsäkylän Lyseon tiloista tehdään toimitilastrategiaselvitys sekä käynnistetään vammaisopetuksen tilojen tarveselvitys. Korpilahden kiinteistöistä laaditaan toimitilastrategia.

2006 Jyväskylän Tilapalvelun muuttaa Rakentajantalolle (ent. Virastotalo) sen peruskojauksen valmistuttua. Erityisesti koulujen ja päiväkotien tilaratkaisuissa tapahtuu paljon muutoksia. Puistokatu 21, Seminaarinkadun Kirjailijatalo sekä Killerin ravirata myydään.

2005 Jyväskylän Tilapalvelun yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa tehdyt koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä paikotiverkkosuunnitelmat valmistuvat. Monien keskustelujen jälkeen päätetään siirtää Cygnaeuslukio Viitaniemeen ja realisoida entinen ns. Kesynkoulun tontti asuinkäyttöön. Kypärämäen koulun peruskorjaus valmistuu.

2004 Jyväskylän kaupungin hallinnon uudelleen organisointi vaikuttaa myös Tilapalveluun. Jyväskyläkonsultit / Jycon integroidaan Tilapalvelun yhteyteen. Jyväskylän Tilapalvelun Ympäristökäsikirja valmistuu. TerveTalo-kriteerit ja -ohjeistus otetaan käyttöön kaikissa talonrakennushankkeissa ensimmäisenä julkisella sektorilla.

2003 Jyväskylän Tilapalvelu täyttää 10 vuotta. Vuonna 2001 valmistuneeseen koulujen sisäilmatutkimukseen perustuva laaja-alainen peruskorjausohjelma käynnistyy.

2002 Jyväskylän Tilapalvelulle myönnetään kiinteistöpalvelujen (siivous) kehittämisestä Kauppa- ja teollisuusministeriön tukeman ja PKT-säätiön järjestämän Vuoden konsultointityö -kilpailun kunniamaininta.

2001 Jyväskylän Tilapalvelun toimintaorganisaatio muutetaan nykyaikaiseksi ja asiakassuuntautuneemmaksi matriisiorganisaatioksi, jossa eri asiakasryhmillä on omat kiinteistöpalvelumanagerit.

2000 Jyväskylän Tilapalvelun vetovastuulla valmistuu valtakunnallinen ”Kuntien kiinteistöjohtamisen Balance Scorecard -projekti”. Jyväskylän Tilapalvelu ottaa BSC-tuloskorttijärjestelmän kokonaisvaltaiseen käyttöön ensimmäisenä kaupunkina kiinteistösektorilla.

1999 Jyväskylän Tilapalvelu valitaan yhdeksi pilottiyritykseksi koko kiinteistö- ja rakennusalan yhteiseen ProGresS-ympäristöohjelmaan. Tähän liittyvä Jyväskylän Tietotalon ”Ympäristöä säästävä toimintamalli” valmistuu koko rakennus- ja kiinteistöklusterin käyttöön.

1998 Jyväskylän Tilapalvelu allekirjoittaa kansainväliseen ilmastointisopimukseen ja valtioneuvoston energiansäästöstrategiaan liittyvän energiansäästösopimuksen Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa ensimmäisten kaupunkien joukossa.

1997 Jyväskylän Tilapalvelun johdon vastuulla oleva laaja Efektia Oy:n ja Kuntaliiton organisoima Kuntien kiinteistötalouden kehittämisohjelma valmistuu koko kiinteistösektorin käyttöön. Jyväskylän Tilapalvelu voittaa toisen kerran peräkkäin Suomen kuntien välisen vuosikertomuskilpailun.

1996 Jyväskylän Tilapalvelu siirretään strategisesti tärkeänä toimintayksikkönä suoraan kaupungin johdon alaisuuteen. Samalla myös kiinteistöjenhoitopalvelut-tuotanto eriytetään omistuksesta. Jyväskylän Tilapalvelu voittaa Efektia Oy:n järjestämän Suomen kuntien välisen vuosikertomuskilpailun.

1995 Jyväskylän Tilapalvelulle myönnetään Kauppa- ja teollisuusministeriön kunniamaininta julkisten rakennusten energiansäästökilpailussa. Kiinteistöjen lämpöenergiankulutus pienin Suomen kaupungeista.

1994 Jyväskylän Tilapalvelusta muodostetaan aito, itsenäinen kiinteistöliikelaitos ensimmäisenä julkisella sektorilla.

1993 Jyväskylän Tilapalvelu perustetaan teknisen sektorin tilaaja - tuottajamallissa yhdeksi tilaajayksiköksi. Kaupungin kiinteistö- ja tilaomaisuuden hoito keskitetään yhdelle vastuuorganisaatiolle ensimmäisenä julkisella sektorilla.