Suoraan sisältöön
|| PALAUTE
Jyväskylän kaupunki > Päätöksenteko ja hallinto > Tilapalvelu > Ajankohtaista > Resurssiviisas Huhtasuon yhtenäiskoulu

Huhtasuon yhtenäiskoulun resurssiviisaus palkittiin 31.5.2016

Resurssiviisas Huhtasuon yhtenäiskoulu Jyväskylässä (video, kesto 4:08)

Huhtasuon yhtenäiskoulu palkittiin resurssiviisaista teoista tiistaina 31.5. järjestetyllä palkintopäivällä, johon osallistuivat koululla kaikki yli 700 oppilasta, henkilökunta sekä talon kunnossapidosta vastaavat tahot. Syksyllä 2015 koko laajuudessaan käyttöönotetulla koululla on huomioitu resurssiviisaat toimintatavat arjessa aivan alusta asti. Nyt kaikki pääsivät nauttimaan energiansäästöstä syntyneillä varoilla kustannetusta palkintopäivästä. Palkintopäivän kohokohta yli 12-vuotiaille oppilaille oli Star Wars: The Force Awakens -elokuvan näytös koulun salissa. Pienemmille koululaisille oli heti aamusta alkaen muun muassa resurssiviisaustyöpajoja. Loppupäivän pienimmät koululaiset suunnittelivat luokittain itse. Päivään kuului myös pientä herkuttelua.

Hanke limittyi hienosti koulun käyttöönottoon ja opetuksen arkeen

Resurssiviisaushanke polkaistiin käyntiin Huhtasuolla heti koulun ensimmäisenä toimintavuonna. Elinkaarimallilla toteutettu uusi koulu ja sen sisuksiin kätkeytyvä huipputeknologia antoivat mahdollisuuden henkilökunnalle ja oppilaille toteuttaa resurssiviisaushankkeen yhdessä Jyväskylän Tilapalvelun ja rakennuksen kiinteistöpalveluista ja energiankäytön ohjauksesta vastaavan Caverion Suomi Oy:n kanssa. Elinkaarihankkeen yhtenä kantavana ajatuksena on, että perinteisen kiinteistönomistajan ja käyttäjän energiavastuiden lisäksi merkittävä vastuu energiatehokkuudesta ja –kustannuksista on palveluntuottajalla Caverionilla. Mikäli energiankulutus nousee yli asetetun tavoitetason, vastaa ylityksestä täysimääräisesti palveluntuottaja. Mikäli taas saavutetaan säästöä, kuten nyt, jaetaan saavutettu taloudellinen hyöty. Talon energiatehokkuus ja kunto ovat näin kaikkien osapuolten yhteinen etu, kun saavutetut taloudelliset säästöt jaetaan konkreettisesti toimijoiden kesken. Huhtasuon malli on hyvin erityinen koko valtakunnassa.

Lisäksi hankkeessa on voitu yhdistää ensi syksynä uudistuvan opetussuunnitelman hengessä energiansäästö ja resurssiviisaus laajemmin opetukseen ja uuden koulun käyttöönottoon. Hankkeen myötä muotoutuneet toimintatavat ovat juurtuneet koulun käytänteiksi ja jatkuvat hankevuoden jälkeenkin.

Eikä vaikutus ole jäänyt vain koulun seinien sisäpuolelle. Resurssiviisaasti ajattelevat lapset ovat vieneet energiansäästövinkkejä, jätteiden lajittelutietoa ja joukkoliikennemyönteisyyttä myös koteihin. On huomattu, että lapset ovat näissä asioissa monesti aikuisia edellä ja opettavat ja asennekasvattavat puolestaan vanhempiaan.

Huhtavelho neuvoi veden ja sähkön säästössä

Huhtasuon koululla resurssiviisauden lähettiläänä on toiminut koulun oma hahmo Huhtavelho, joka on jakanut resurssiviisaita vinkkejä videolla ja koulun infonäytöillä.

- Opettajat aloittivat hankkeen suunnittelun tammikuussa ja valmistelivat materiaaleja oppitunteja varten. Helmikuussa Huhtavelho julisti keskusradiossa projektin alkaneeksi ja kutsui oppilaat mukaan miettimään resurssiviisautta. Samaan aikaan koulun käytävien infotelkkareissa pyörähti käyntiin tietoiskut, kertoo hankkeessa alusta asti mukana ollut kielten lehtori Joni Puusaari. Huhtavelho jakoi neuvoja muun muassa veden ja sähkön säästöön ja kertoi led-valaistuksen eduista.

- Huhtavelho-hahmolla on ollut todella merkittävä rooli, se on toiminut koko koulua yhdistävänä hahmona, jonka vinkkejä ovat hiljentyneet kuuntelemaan niin pienimmät 6-vuotiaat eput kuin 16-vuotiaat ysit, jatkaa luokanopettaja Janne Mustonen.

Huhtikuussa Huhtasuon yhtenäiskoulun kaikki luokat saivat oppitunnin resurssiviisaudesta. Lisäksi lapset saivat muun muassa pelata energiansäästöpelejä ja kertoa ideakilpailussa mitä resurssiviisaus käytännössä tarkoittaa. Infotelkkareissa näytettiin viikoittain vaihtuvia tietoiskuja toukokuun alkuun asti. Opittuja tietoja hyödynnettiin koulun arjen käytänteissä.

Jyväskylän Tilapalvelun ja koulun organisoima hanke oli ensimmäinen laatuaan ja siinä olivat mukana Huhtasuon yhtenäiskoulun oppilaat ja henkilökunta Jyväskylän Tilapalvelu, palveluntuottaja Caverion sekä materiaalien osalta muun muassa Jyväskylän Energia ja Keski-Suomen energiatoimisto Benet Oy.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- Huhtasuon koulu, rehtori Kirsi Ruoppila, p. 014 266 4657
- Jyväskylän Tilapalvelu, energia-asiantuntija Tero Hirvelä, p. 014 266 8232
- Jyväskylän Tilapalvelu, kiinteistökehityspäällikkö Mikko Lepo, p. 014 266 8243

www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus

päivitetty 14.6.2016