Suoraan sisältöön
|| PALAUTE
Jyväskylän kaupunki > Päätöksenteko ja hallinto > Tilapalvelu > Ajankohtaista > Asiakastyytyväisyys 2014

Jyväskylän Tilapalvelun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset v. 2014

Asiakkaat entistä tyytyväisempiä
Jyväskylän Tilapalvelun asiakastyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla ja kasvussa. Tämä selviää vuoden 2014 asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista.
Kokonaistyytyväisyyden pistemäärän keskiarvoksi saatiin uusi ennätystulos 3,61, kun se edellisenä vuonna oli 3,55 (max 5,0). Varsinkin mielipiteet tilojen hallinnoinnista ja investointi- ja vuosikorjaushankkeista olivat kehittyneet positiivisesti.

Asiakastyytyväisyyskysely aito toiminnan seurannan ja kehittämisen työväline
Tilapalvelu on tutkinut ja mitannut asiakkaidensa tyytyväisyyttä vuosittain aina vuodesta 1993 lähtien. Asiakkailtamme saatu palaute on meille tärkeä työväline toimintamme ja palvelutarjontamme kehittämiseksi ja palvelutuottajien laadun seuraamiseksi. Vastausten perusteella nähdään konkreettisesti, missä on onnistuttu ja missä täytyy vielä parantaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyssä kerätään tietoa neljältä osa-alueelta; toimitila-asiakkaiden tyytyväisyydestä tiloihin, tilojen hallinnointiin, tilapalveluiden hankintoihin sekä peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeisiin. Kyselyn kohderyhmä koostuu pääosin sisäisistä vuokralaisista ja nimenomaan tilojen loppukäyttäjistä.

Kehittävään palautteeseen reagoidaan nopeasti
Vaikka kokonaistyytyväisyys on hyvällä tasolla, yksittäisistä vastauksista löytyy myös tyytymättömiä palautteita. Kehittävä palaute ei jää pelkäksi merkinnäksi taulukkoon, vaan näihin epäkohtiin myös puututaan.

Hyvänä esimerkkinä epäkohtiin puuttumisesta voidaan pitää päiväkodeille suunnattua turhan tavaran tyhjennyskampanjaa. Yhdessä tilojen käyttäjien kanssa ryhdyttiin talkoisiin paremman sisäilman puolesta. Turhaksi jäänyttä tavaraa poistettiin 48 päiväkodilta yhteensä n. 400 m3 verran. Samalla tarkistettiin ilmanvaihdon tilanne ja kalusteiden kunto. Tyhjennyskampanjan lopputuloksena päiväkotien siivottavuus parani ja sisäilma raikastui. Turhaa tavaraa poistamalla, saatiin tiloista myös viihtyisämmät, toimivammat ja jopa turvallisemmat.

Päiväkotikohteiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvo kasvoi 3,67 pisteeseen edellisvuoden tuloksesta 3,57.

Vertailukaupunkien välinen benchmarking
Tänä vuonna pääsimme vertailemaan asiakastyytyväisyyden tuloksia seitsemän kaupungin kesken. Jyväskylän lisäksi mukana olivat Helsinki, Vantaa, Tampere, Oulu, Vaasa ja Riihimäki. Vertailussa Oulun Tilakeskus pärjäsi parhaiten 3,69 pisteellä. Jyväskylän Tilapalvelu kiri hyväksi kakkoseksi 3,61 pisteen keskiarvolla.

Vertailussa muihin kaupunkeihin Jyväskylän Tilapalvelun asiakkaiden kokonaistyytyväisyys ylsi yli vertailuaineiston edustaman keskitason niin kouluissa kuin päiväkodeissakin.

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus
Jyväskylän Tilapalvelun asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin nettikyselynä tammi-maaliskuussa 2015 KTI Kiinteistötieto Oy:n toimesta. Asiakaspalautteita kertyi 144 kpl ja vastausprosentti oli 61 (ed. vuonna 56 %).

Vuoden 2014 asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten yhteenveto


JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU
www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu

päivitetty 16.6.2015