Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kouluterveydenhuolto

Sivuille on koottu tietoa lapsen ja nuoren hyvinvointiin sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Sairaanhoito-osiosta löytyy hoito-ohjeita koululaisten yleisimpiin sairaanhoidollisiin tilanteisiin.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitaja ottaa vastaan oppilaita koulukohtaisesti sovittuina aikoina. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Terveydenhoitaja tapaa koululaisia ja huoltajia myös säännöllisten terveystarkastusten yhteydessä.

Ajankohtaista

Jyväskylän 5. ja 8.-luokkalaisten fyysistä hyvinvointia mitattiin Move!-järjestelmällä - tulokset maan keskitasoa

Jyväskylän perusopetuksen 5. ja 8. -luokkalaisten fyysistä hyvinvointia on mitattu kuluneen lukuvuoden aikana Move!-järjestelmällä. Move! on 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa koululaisia omatoimiseen fyysisen toimintakyvyn huolehtimiseen. Lisätietoa asiasta voi lukea täältä.

Kouluterveydenhuollon toiminta kesällä

Kouluterveydenhoitajat jatkavat kesäkuussa ja osittain heinäkuussakin syksyllä koulunsa aloittavien ekaluokkalaisen tarkastuksia. Koulutulokkaiden tarkastuksiin huoltaja voi varata ajan ja täyttää tarkastuksta varten terveyskyselyn tai muuttaa varattua aikaa sähköisessä ajanvarausohjelmassa Hyviksessä. Myös yläkoululaisten tarkastuksia tehdään sovitusti. Terveydenhoitajat työskentelevät pääsääntöisesti omilla kouluillaan. Mahdolliset muutokset kannattaa tarkistaa terveystarkastuskutsusta tai kouluterveydenhuollon nettisivuilta.
www.jyvaskyla.fi/terveys/kouluterveydenhuolto/terveydenhoitajat/jyvaskyla

Maksutonta raskauden ehkäisyä alle 20-vuotiaille jyväskyläläisille tänä vuonna

Alle 20-vuotias jyväskyläläinen nuori on tänä vuonna 2017 oikeutettu maksuttomaan raskauden ehkäisyyn tietyin ehdoin.
Ehkäisyä tarjotaan ilmaiseksi, kun sen tarve on olemassa eikä nuorella vielä ole käytössä kierukkaa, kapselia, ehkäisypilleriä tai muuta ehkäisyvalmistetta. Maksuttoman raskauden ehkäisyn kesto riippuu valitusta valmisteesta. Kondomeja on saatavilla terveydenhoitajan vastaanottokäynneillä.

Maksuton raskauden ehkäisy on kokeilu, joka kestää maksimissaan vuoden 2017 loppuun. Lisätietoja saa omalta kouluterveydenhoitajalta.

Kouluterveydenhuollon sähköiset terveyskyselyt

Kouluterveydenhuolto on siirtänyt 1.-luokkalaisten, 5.-luokkalaisten ja yläkoululaisten terveyskyselyt sähköisiksi. Sähköiset lomakkeet löytyvät Hyviksestä, johon kirjaudutaan vanhemman/huoltajan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lomakkeen täyttää jompikumpi oppilaan huoltajista.

Potilastiedon arkisto otetaan käyttöön JYTE:n alueella ja sairaanhoitopiirissä helmikuun lopussa

Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, johon JYTE:n terveydenhuollon yksiköt alkavat tallentaa potilaiden hoitotietoja 28.2.2015 alkaen. Arkiston kautta potilastiedot ovat kansalaisen itsensä ja potilaan suostumuksella myös muiden terveydenhuollon toimiyksiköiden käytettävissä.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoja pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan www.kanta.fi -sivujen kautta. Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Myös alle 18-vuotiaiden lasten tiedot siirtyvät arkistoon. Vanhemmat eivät voi tehdä Kanta.fi -sivuilla kieltoja lasten puolesta vaan lapsi tekee ne itse täytettyään 18 vuotta. Vanhemmat eivät myöskään pääse katsomaan alle 18-vuotiaiden lastensa tietoja arkistosta. Kaikki alle 18-vuotiaat ja heidän vanhemmat informoidaan potilastiedon arkistosta vastaanottokäynnillä.

Potilastiedon arkisto

Koululääkärin kannanotto koulutilojen sisäilmaan

Pääsääntöisesti lapsi aloittaa koulunkäyntinsä lähikoulussa. Huoltajien tulisi olla yhteydessä oman terveysaseman lääkäriin, mikäli lapsella on huoltajien mielestä selkeitä terveydellisiä esteitä aloittaa koulunkäyntiään lähikoulussa. Jos oppilas ei ole aikaisemmin oleskellut tulevassa lähikoulussa, on vaikea tietää aiheutuuko koulussa mahdollisia terveydellisiä haittoja oppilaalle. Lääkäri ei voi ottaa kantaa ilman selvää näyttöä pulmista.
Oppilaalla on terveystarkastuksiin liittyen lääkärintarkastukset 1. ja 5. luokan aikana, jolloin lääkäri ottaa kantaa oppilaan terveyteen ja koulunkäyntiin liittyen. Yläkouluun siirtyessä huoltaja voi osallistua tarvittaessa oppilaan 7.luokalla tehtävään terveystarkastukseen.
Lähtökohtaisesti on oletettava kaikkien koulujen olevan turvallisia, terveellisiä ja hyvinvointia tukevia oppimisympäristöjä.

hyvis.fi

Klikkaamalla Hyviksen banneria siirryt suoraan kirjautumaan Keski-Suomen OmaHyvis-palveluun pankkitunnuksillasi.

Lomakkeet

Linkkejä:
Nuorten netti*
Vanhempainnetti*
Väestöliitto*
Seksuaaliterveys*
Nuorisovastaanotto

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje