Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Kaupunkistrategia

Rohkeasti aikaansa edellä - Jyväskylä

Jyväskylä on vireä ja monimuotoinen koulutuksen, osaamisen, kulttuurin ja liikunnan keskus, kauniin luonnon ja arkkitehtuurin kaupunki.
Strategia sisältää valintoja tärkeimmistä asioista, joissa meidän tulee onnistua. Se vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja suuntaa koko kaupunkiyhteisön päätöksentekoa ja toimintaa. Visio kertoo tulevaisuudenkuvan, jota kohti etenemme.

Arvostukset ja periaatteet kaupunkimme toiminnassa

  • Yhdessä tekeminen ja osallisuus lisäävät luottamusta. Ne liittyvät luontevasti asioiden valmisteluun, päätöksentekoon ja toiminnan toteuttamiseen. Toimimme avoimesti ja vastuullisesti.
  • Rohkeus ja luovuus antavat uskallusta muuttua, muuttaa, etsiä ja kokeilla.
  • Välittäminen on huolenpitoa omasta kunnosta ja terveydestä, läheisistä, ympäristöstä ja huomisesta.

Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat

Asukkaat osallistuvat asioiden valmisteluun ja toimintaan.

Tuotamme palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti eri toimijoiden kanssa. Ideoimme yhdessä uudenlaisia toimintamalleja ja uskallamme kokeilla.

Luomme mahdollisuuksia ja kannustamme omatoimisen liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

Kavennamme hyvinvointieroja avaamalla mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen, omasta terveydestä huolehtimiseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Parannamme työllisyyttä tiiviillä yhteistyöllä yritysten kanssa.

Teemme valintoja ja päätöksiä, joilla turvaamme lasten ja nuorten mahdollisuudet terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.

Vaikuttava elinkeinopolitiikka

Uudistamme elinkeinopolitiikkaa hyvässä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.

Yritysvaikutusten arviointi sisältyy kaupunkimme päätöksentekoon.

Teemme Jyväskylästä vetovoimaisimman ja kansainvälisesti tunnustetun koulutus-, osaamis- ja tapahtumakeskuksen.

Tuemme ensisijaisesti yrityksiä, joilla on kasvun edellytyksiä. Uutta yritystoimintaa synnytämme yhdessä oppilaitosten ja elinkeinotoimijoiden kanssa. Kyberturvallisuuden, biotalouden, koulutusviennin sekä liikunnan ja hyvinvoinnin huippuosaamista sovelletaan elinkeinoelämän monipuolistamiseksi.

Vastaamme kaupunkiorganisaation toimintakyvystä talouden, henkilöstön, tiedon ja tilojen käytön hyvällä johtamisella.

Vahvistamme kilpailukykyä toimivalla ja eheytyvällä yhdyskuntarakenteella.

Resurssien viisas käyttö

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja, kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja, tiloja ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Edistämme Jyväskylän elinvoimaisuutta, yritysten kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia luonnonvarojen kulutusta vähentämällä.

Innostamme ja sitoutamme resurssiviisautta edistävään arkeen sekä tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä.

Pyrimme määrätietoisesti kohti resurssiviisaita tavoitteita, jotta Jyväskylästä tulisi kestävän hyvinvoinnin hiilineutraali ja jätteetön kaupunki.

Resurssiviisaus on kansainvälinen kilpailuvalttimme ja erottautumistekijämme.

Olemme jokainen toteuttamassa strategiaa

Valmistelemme, aikataulutamme ja vastuutamme strategiaan liittyvät toimenpiteet yhdessä organisaatiorajat ylittäen. Mittariston avulla seuraamme tavoitteiden saavuttamista sekä toimenpiteitä ja niiden vaikutusta vuosittain talousarvioprosessissa.

Kaupunkistrategia on hyväksytty Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 15.12.2014.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje