Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Aikuissosiaalityön asiakasraati

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön asiakasraati aloitti toisen toimintavuotensa. Raadin jäsenistö on osin uusiutunut, ja jäseniä on nyt kaikkiaan neljätoista. Asiakasraati kokoontuu kuusi kertaa vuonna 2017. Asiakasraadissa käsitellään ajankohtaisia, aikuissosiaalityön palveluihin liittyviä asioita ja ilmiöitä.

Seuraavat asiakasraadin seuraavat kokoukset ovat kello 10:
tiistaina 4.4., torstaina 1.6., torstaina 24.8., torstaina 12.10. ja torstaina 7.12.

Onko mielessäsi asia, jonka toivoisit asiakasraadin ottavan käsittelyyn? Kerro ideastasi yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla asiakasraadin puheenjohtajalle, sosiaalityöntekijä juho.suortti(at)jkl.fi tai sihteerille, sosiaaliohjaaja johanna.masalin(at)jkl.fi

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön asiakasraati on aloittanut toimintansa alkuvuonna 2016 Sosku-hankkeen ja aikuissosiaalityön yhteiskehittämisen tuloksena.

Lisätietoja:
kehittäjäsosiaalityöntekijä Kaisa Kohvakka, puh. 050 311 8262 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jkl.fi

Jyväskylän aikuissosiaalityön kannanotto 10.3.2017

Jyväskylän aikuissosiaalityön asiakasraati toivoo Kelalta joustavuutta perustoimeentulotuen käsittelemisessä

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön asiakasraati on kiinnittänyt huomiota viimeaikaiseen keskusteluun liittyen Kelan perustoimeentulotuen käsittelyaikoihin. Keskimääräiset käsittelyajat ovat tällä hetkellä kohtuuttoman pitkiä ja ylittävät lain edellyttämän 7 arkipäivän aikarajan. Asiakasraadin näkökulmasta jokaisen perustoimeentulotukea hakevan tulisi saada päätös hakemukseensa lain edellyttämässä ajassa. On hyvä, että Kela on kiinnittänyt asiaan huomiota ja rekrytoinut lisää työvoimaa.

Perustoimeentulotuki on tarveharkintainen ja viimesijainen etuus, joka on monelle tuen saajalle elintärkeä. Tuen viivästyminen voi johtaa velkaantumiseen, vuokrarästeihin ja lääkehoidon laiminlyömiseen. Joustava päätöksenteko on tuen hakijan etu. Perustoimeentulotuki ei ole pelkästään kaavamainen etuus, vaan tuen käsittelyssä on huomioitava hakijan kokonaistilanne.

Usein tuen hakija hakee samalla hakemuksella sekä perustoimentulotukea Kelasta että täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea kunnasta. Kela siirtää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osuuden kunnan käsiteltäväksi hakijan pyynnöstä. Pitkät käsittelyajat viivästyttävät myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelemistä kunnan sosiaalitoimessa, missä päätös täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta voidaan tehdä vasta Kelan perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen. ”Yhden luukun” periaate ei siis ole toteutunut, vaan asiointi sekä Kelan että kunnan toimipisteessä koskettaa yhä monia tuen saajia. Asiakasraati toivookin Kelan ja kunnan yhteistyötä tukien hakemiseen liittyvän byrokratian vähentämiseksi.

Asiakasraati toivoo, että Kela kehittää toimeentulotuen hakemisprosessiaan asiakkailta saamansa palautteen perusteella. Sähköinen asiointi on hyvä tapa asioida, mutta suurelle osalle asiakkaista vaikeaa. Asiakasraati toivoo, että Kela järjestää asiakkaille lisää opastusta sähköisessä asioinnissa.
Lopuksi asiakasraati kiittää Kelaa siitä, että se on tarkistanut linjaansa terveydenhuoltomenojen korvaamisessa. Asiakasraati toivoo, että jatkossakin Kela tulkitsee toimeentulotukilakia heikoimman osapuolen, eli asiakkaan eduksi.

Jyväskylän kaupungin aikuissosiaalityön asiakasraati

Muistiot

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje