Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Rekrytointi » Ammattikuvauksia » Elokuu 2010: Marjut Kokkonen, Marika Kostiander ja Päivi Puranen

Marjut Kokkonen, Marika Kostiander ja Päivi Puranen, henkilöstöhallinnon harjoittelijat

Marjut Kokkonen, Marika Kostiander ja Päivi PuranenHarjoittelu Jyväskylän kaupungilla täydentää opintoja

Henkilöstöhallinnon harjoittelijat Marjut Kokkonen, Marika Kostiander ja Päivi Puranen opiskelevat Jyväskylän ammattikorkeakoulussa liiketaloutta henkilöstöhallinto pääaineenaan. Tytöt eivät ole Jyväskylästä kotoisin, mutta ovat myöhemmin jyväskyläläistyneet. Marjutilla ja Marikalla on aiempaa työkokemusta kaupanalalta ja Päivillä palkkahallinnosta. Jyväskylän kaupungille he hakivat harjoitteluun ammattikorkeakoulun kautta.

”Olemme viihtyneet Jyväskylän kaupungilla todella hyvin. Olemme saaneet lämpimän vastaanoton ja meidät on otettu hyvin osaksi työyhteisöä. Ilmapiiri on välitön ja ystävällinen”, tytöt luonnehtivat.

”Parasta harjoittelussa on erityisesti se, että olemme päässeet tutustumaan eri palvelualuei-den henkilöstöyksiköihin”, kertoo Marjut. Palvelualueisiin tutustuminen on avartanut henkilöstöhallinnollista kokonaiskuvaa, joka on osoittanut, että käytänteet palvelualueilla hieman poikkeavat toisistaan. Erot johtuvat osittain kuntaliitoksesta, mutta niitä pyritään jatkossa yhtenäistämään. Yhteistyö palvelualueiden välillä on kuitenkin tiivistä.

Harjoittelun kautta kuntaorganisaatio tutuksi

”Harjoittelun kautta me saamme arvokasta työkokemusta tulevaisuutta ajatellen”, pohtii Marika. Ei ole itsestään selvää, että nykyaikana löytää harjoittelupaikan, siksi on hyvä, että kaupunki työllistää vuosittain monia harjoittelijoita. Tyttöjen harjoittelujakson pituus on puoli vuotta, jonka aikana he ehtivät tutustua monipuolisesti henkilöstötyöhön.

Mielikuvat Jyväskylän kaupungista ovat muotoutuneet harjoittelun aikana. Työt ovat olleet monipuolisia ja opettaneet paljon henkilöstöhallinnosta sekä kuntaorganisaatiosta. Tytöt ovat päässeet näkemään hyvin laajasti, millaista päätöksenteko ja hallinto ovat julkisella puolella. ”Kuntasektorilla henkilöstöhallinto näyttäytyy laajana ja monipuolisena kokonaisuutena ja henkilöstöön panostetaan aidosti”, sanoo Päivi.

Jyväskylän kaupunki edelläkävijä

Työpaikkana Jyväskylän kaupunki on muuntautumiskykyinen ja edelläkävijä, jossa rohkeasti otetaan vastaan uudet haasteet ja pyritään kehittämään toimintaa. Työntekijöiden ammattitaito näkyy siinä, että asioihin paneudutaan ja aina pyritään tekemään paremmin. Kuntalaisten etu on aina toiminnan etusijalla.

Jyväskylän kaupunki on Jyväskylän seudun suurin työnantaja ja työtehtäviä on monenlaisia, jonka takia kaupunki harjoittelupaikkana kiinnostaa monen alan opiskelijoita. Yli 7000 työntekijän organisaatiossa henkilöstöhallinnon asiat ovat tärkeässä roolissa jokapäiväisessä työssä. Tytöt ovat yhtä mieltä siitä, että voisivat tulevaisuudessa jatkaa henkilöstöhallinnon tehtävissä Jyväskylän kaupungilla.

Kaupungilta voi hakea harjoittelupaikkaa ottamalla yhteyttä palvelualueiden henkilöstövastaaviin. Yhteystiedot löytyvät täältä: http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/yhteys

Teksti: Marjut Kokkonen, Marika Kostiander ja Päivi Puranen
Kuva: Katja Vuorensyrjä

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje