Suoraan sisältöön

Rakennelma tai katos

Rakennelman tai katoksen rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa. Rakennelmaksi katsotaan asemakaava-alueella rakennus, joka on pinta-alaltaan 10 - 20m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella 20 - 50m² kokoinen. Asemakaava-alueella rakennelman pinta-alan ollessa 4 – 10m² ja asemakaava-alueen ulkopuolella pinta-alan ollessa 4 – 20m² edellytetään ilmoitusmenettelyä.

Luvanvaraisuudesta säädetään tarkemmin Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirustukset 3kpl asema- ja pohjapiirroksia sekä 2kpl julkisivu- ja leikkauspiirroksia. Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivupiirustukset. Ne toimitetaan aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi tehty sähköisenä hakemuksena.
  • Rakennushankeilmoitus/-ilmoitukset 1kpl, RH1
  • Naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Ilmoitusmenettelyn voi hakea sähköisen asioinnin kautta tai paperilomakkeella. Lomakkeen voi halutessaan hakea joko rakennusvalvonnan palvelupisteestä tai tulostaa sen suoraan nettisivujen kautta.

Ohjeita ilmoitusmenettelyn mukaisen ilmoituksen tekemiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia yhtiön valtuuttamana asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi lupahakemukseen tulee liittää:

  • Asemapiirustus, johon on piirretty rakennettava rakennelma, osoitettu sen päämitat ja etäisyyden tontin rajoista sekä muista rakennuksista.
  • Piirustus- tai valokuva-aineisto rakennelman ulkonäön, materiaalin ja värityksen toteamiseksi
  • Naapurien kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lisäselvitykset

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta