Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Päivähoito ja esiopetus » Päivähoidon palveluseteli ja -raha

Varhaiskasvatuksen palveluseteli ja palveluraha

Palveluseteli

Yksityisen päivähoidon palveluseteli maksetaan päivähoitoon oikeutetusta lapsesta, jota hoidetaan yksityisessä päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan kotona. Lapsella voi olla vain yksi päivähoitopaikka Jyväskylässä.

Palveluseteliä haetaan sähköisesti täältä. Päätös oikeudesta palveluseteliin tehdään palveluohjaus- ja kehittämisyksikössä.

Palvelusetelin perusteet

Päivähoidon palveluseteli on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palveluraha

Yksityisellä perhepäivähoitajalla on oikeus oman lapsen palvelurahaan, jos hoidossa on vähintään yksi perheen ulkopuolinen jyväskyläläinen (alle esiopetusikäinen) lapsi, jonka hoidontarve on yli 84 tuntia kuukaudessa ja jolle on myönnetty palveluseteli. Palvelurahan maksaminen päättyy 31.7 sinä vuonna kun lapsi täyttää 6 vuotta tai esiopetus alkaa.

Palvelurahaa haetaan palvelusetelilomakkeella täältä.

Omien lasten hoitamisesta saatava palveluraha on veronalaista etuutta ja sitä varten tarvitaan verokortti etuutta varten. Sen voi tilata verohallinnosta. Verokortti toimitetaan osoitteeseen Jyväskylän kaupunki, Talousyksikkö/Marja-Leena Heikkinen, PL 1005, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoja oman lapsen palvelurahaan liittyvissä asioissa asiakasmaksusihteeri Marja-Leena Heikkinen, puh. 014 266 8706.

Lisätietoja palvelusetelin arvoon liittyvissä asioissa asiakasmaksusihteerit Eila Isomäki, puh. 014 266 1397 ja Kirsi Hiironen, puh. 014 266 7054.

Yksityisen päivähoidon maksut

Yksityisen päivähoidon maksuista löytyy lisätietoa täältä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017