Suoraan sisältöön

Arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja kehittää oppilaan edellytyksiä itse- ja vertaisarviointiin. Oppilaan suoriutumista ja taitojen kehittymistä arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Oppilas on aktiivinen toimija ja tavoitteet asetetaan ja arvioidaan yhdessä opettajan kanssa. Yhdessä keskustellaan, mitä ja miten opiskellaan, millaisia tavoitteita oppilailla on ja mitä pitäisi vielä oppia.

Arvioinnin tukena on kuusiportainen taitotasokuvaus, osaamisen ja osaamisen portaat, eri oppiaineista ja käyttäytymisestä. Taitotasoportaikkoja on tällä hetkellä kaksi; luokille 1-2 ja 3-6. Vuosiluokilla 7-9 oppiainekohtaiset taitotasot otetaan käyttöön lukuvuonna 2017-2018 asteittain. Vuosiluokilla 1-6 arviointi on sanallisesta ja 7.-9.-luokkalaisilla sekä numeraalista että sanallista.

Arviointikeskustelu on vähintään 30 minuutin vuorovaikutteinen keskusteluhetki oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken. Arviointikeskusteluja käydään jatkossa vuosiluokilla 1-9 viikoilla 46–6.

Arviointikeskustelun tavoitteet ja teemat

  • 1.-6.-lk laaja-alainen osaaminen
  • 7. lk laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta ja päättyvät oppiaineet (kotitalous, käsityö, musiikki, kuvataide)
  • 8. lk laaja-alainen osaaminen oppilaan näkökulmasta ja päättyvät oppiaineet (historia)
  • 9. lk ohjauskeskustelu: laaja-alainen osaaminen jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelun näkökulmasta

Uusi OPS ja arvionti – ajatustenvaihtoa jyväskyläläisittäin

  • Laskutusosoite:
  • Jyväskylän kaupunki/perusopetuspalvelut
  • Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä:
  • BasWare Oyj
  • välittäjätunnus: BAWCFI22
  • verkkolaskun ovt-tunnus: 003701746664500

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta