Suoraan sisältöön

1. luokalle ilmoittautuminen

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan tammikuussa. Perheet saavat viikon 3 aikana kotiin kirjeen, jossa ohjeistetaan tarkemmin ilmoittautumisen käytänteistä. Perusopetuksen palveluohjaus ja rehtorit tekevät oppilaaksiottopäätökset ja oppilasvalinnat ovat nähtävissä koulujen ulko-ovissa huhtikuun alkupuolella.

Lukuvuonna 2017-2018 ensimmäisen luokan aloittavat kaikki vuonna 2010 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään. Jyväskylässä ensimmäisen luokan opetusta annetaan 33 kaupungin koulussa ja kolmessa yksityiskoulussa.

Lapsen ensisijaisen lähikoulun määräytymisessä huomioidaan lapsen terveydentilaan liittyvät tai muut erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste. Lisäksi huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös huoltajan esittämä lähikoulutoive.

Lähikoulun määrittelyyn vaikuttaa myös koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä sekä koulutilojen riittävyys perusopetusalueen muissa kouluissa. Sivistyslautakunta päättää vuosittain opetusresurssit, jolloin kaikki oppilaat eivät välttämättä pääse lähinnä kotia sijaitsevaan kouluun. Tällöin koulupaikka osoitetaan muuhun alueen kouluun ja lähikoulu on lapselle osoitettu koulu. Kouluun oppilaita valittaessa etusijalla ovat jyväskyläläiset oppivelvollisuusikäiset lapset.

Lapsen kotiosoitteella on vaikutusta lähikoulun määrittelyyn. Oppilaan osoitteeksi tulee ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti. Jos myöhemmin selviää, ettei koulupaikka ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, voidaan lapselle osoittaa uusi koulupaikka.

Jyväskylään muuttava oppilas ilmoittautuu 1. luokalle ottamalla yhteyttä perusopetusen palveluohjaukseen tai kotia lähinnä olevaan kouluun.

Jyväskylän koulut

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton perusteet kokonaisuudessaan on luettavissa tästä.

Normaalikoululla on oma oppilaaksiottoalue, joka määritellään vuosittain.

Mikäli vanhemmat haluavat lapsensa muuhun, kuin hänelle osoitettuun kouluun ja hänet voidaan toissijaiseen kouluun ottaa, joutuu silloin koulumatkat kustantamaan itse.

Ilmoittautuminen 1. luokalle varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen

  • Laskutusosoite:
  • Jyväskylän kaupunki/perusopetuspalvelut
  • Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä:
  • BasWare Oyj
  • välittäjätunnus: BAWCFI22
  • verkkolaskun ovt-tunnus: 003701746664500

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta