Suoraan sisältöön

Esitteet, ohjeet ja hakemukset

Perusopetus Jyväskylässä -esite

Perusopetus Jyväskylässä on yleisesittely Jyväskylän kaupungin kouluissa annettavasta perusopetuksesta.
Perusopetus Jyväskylässä -esite

Ops2016 -esite huoltajille

Huoltajien esitteeseestä löytyy lyhyesti 1. elokuuta 2016 voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman keskeisimmät muutokset.
Huoltajien ops-esite Ole menossa mukana!

Huoltajien miniops -esitteet

Huoltajien miniops-esitteet sisältävät suppean tiivistelmän vuosiluokkien 7-9 tärkeimmistä sisällöistä ja tavoitteista. Uudistuneen opetussuunnitelman mukaiset miniops-esitteet vuosiluokille 1-6 valmistuvat lukuvuoden 2016-2017 aikana. Jyväskylän kaupungin perusopetusessa 1.8.2016 voimaan astuva uusi opetussuunnitelma on luettavissa tästä. Vuosiluokkien 7-9 oppiainekohtaiset opetussuunitelman osuudet löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Huoltajien miniops 7. luokka
Huoltajien miniops 8-9. luokat

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri

Jälkkärin hakemuslomake

VERTTI - vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminta

VERTTI hakemuslomake

Hakemuksen liitteeksi:
Asiakaskortti
Asikaskortin liite

Koulkop-ohje koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta

Ohje koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta, vastuista ja käytänteistä.
Koulkop-ohje

Kolmiportainen tuki koulunkäynnin tukemiseen

Oppilaan koulunkäyntiä voidaan tukea yleisellä-, tehostetulla- tai erityisellä tuella.

Kolmiportaisen tuen toimintatapaohjeet

Koulun kulttuuriopetussuunnitelma Kompassi

Koulun kulttuuriohjelma Kompassi on osa Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaa. Se on opettajan apu kulttuurikasvatuksen ja aihekokonaisuuksien toteuttamisessa. Kompassi on tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitelma.

opetussuunnitelma Kompassi
Kulttuuriopetus Kompassin nettisivut

Kulttuuriaitan Eppureppu-esite

Svenska språkstigen i Jyväskylä

Esite ruotsinkielisestä opinpolusta Jyväskylässä

  • Laskutusosoite:
  • Jyväskylän kaupunki/perusopetuspalvelut
  • Jyväskylän kaupungin verkkolaskujen välittäjä:
  • BasWare Oyj
  • välittäjätunnus: BAWCFI22
  • verkkolaskun ovt-tunnus: 003701746664500

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta