Suoraan sisältöön

Hissirakentaminen

Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hankkeessa, joka on osa Ympäristöministeriön ”Ikääntyneiden asumisen toteuttamisohjelmaa vuosille 2013–2017”. Hankkeen tavoitteena on edistää hissien rakentamista vanhoihin hissittömiin yli kolmekerroksisiin asuinkerrostaloihin ja kaksinkertaistaa valtakunnallisesti jälkiasennushissien määrä vuoteen 2017 ja edistää myös muita asuinrakennusten ja piha-alueiden esteettömyyskorjauksia.

Ikääntyvälle asukkaalle portaat ovat vaarallisuutensa takia usein ensimmäinen liikkumista vähentävä ja estävä tekijä. Hissi edistää asumisen laatua, lisää asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä mahdollistaa kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Hissi mahdollistaa apuvälineitä käyttävien itsenäisen toimimisen ja nostaa asunnon arvoa sekä säästää myös yhteiskunnan varoja.

Hissiavustus

Avustusta jälkiasennushissin rakentamiseen voi saada yhteensä jopa 55 prosenttia .

Valtion avustus jälkiasennushissien rakentamiseen on 45 prosenttia hyväksyttävistä kohtuullisista sekä kilpailutetuista kustannuksista. Näitä ovat hissin hankinta, tarvittavat rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu-, valvonta- ja yleiskulut. Hissiavustushakemus jätetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAan. Työt voidaan aloittaa varsinaisen avustuspäätöksen jälkeen. Samassa yhteydessä kannattaa hakea myös avustusta liikkumisesteiden poistamiskustannuksiin, joita ARA myös avustaa 45 prosentilla.
Hissiavustuksella ja liikkumisesteiden poistamiseen tarkoitetuilla avustuksilla on jatkuva hakuaika. ARAn ohjeet ja lomakkeet tästä linkistä.

Kaupungin hissiavustus on enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen ja se haetaan yhtä aikaa valtion hissiavustuksen kanssa.

Hissityöryhmä

Paikallinen hissityöryhmä perustettiin virallisesti syksyllä 2013. Työryhmän tarkoituksena on jakaa tietoa taloyhtiöiden omistajille, asukkaille, isännöitsijöille ja hallitusten jäsenille hissien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä ja näin edistää jälkiasennushissien rakentamista.

Työryhmän kokoonpano:

  • Irja Putkuri-Niemistö, puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry
  • Ari Viinikainen, toimitusjohtaja, REIM Jyväskylä
  • Jouni Nurminen, johtava palotarkastaja, Keski-Suomen Pelastuslaitos
  • Rauno Hokkanen, puheenjohtaja, Vammaisneuvosto
  • Raili Rissanen, puheenjohtaja, Vanhusneuvosto
  • Vesa Moisio, kiinteistönpitopäällikkö, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA)
  • Paula Hartman, tonttipäällikkö, maankäyttö, Jyväskylän kaupunki
  • Vesa Kantokoski, kaupunkikuva-arkkitehti, rakennusvalvonta, Jyväskylän kaupunki
  • Pertti Viitanen, korjausneuvoja, perusturva, Jyväskylän kaupunki
  • Eija Kuokkanen, työryhmän vetäjä, varapuheenjohtaja, sihteeri, asuntoasiantuntija, rakentaminen ja ympäristö/ asuntotoimi, Jyväskylän kaupunki

Työryhmän asiantuntijoina toimivat hissitoimittajat ja hissirakentamisen ammattilaiset sekä Hissi - Esteetön Suomi 2017 -hankkeen hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta.

Ota yhteyttä:

Korkotukilainat ja investointiavustukset sekä korjaus- ja energia-avustukset
Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen
P. 014 266 5019

Asumisoikeusasunnot ja aravalainojen perintä
Asuntoasiainsihteeri Pia Toivonen
P. 014 266 5020

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta