Suoraan sisältöön

Olemme asemakaavoituksessa luomassa suunnitelmaa, jonka tarkoitus on ohjata keskustan rakentumista tulevaisuudessa entistä viihtyisämmäksi ja houkuttelevammaksi. Luonnosvaiheessa oleva suunnitelma koostuu teemakartoista, joihin on tavoitteena tiivistää keskustaa koskeva asiantuntijatieto ja kaupungin yhteinen tahtotila. Suunnitelma on osa Jyväskylän keskustan kehittämishanketta.

Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin ideointi-illassa Lyseolla 8.9.2016. Sen lisäksi mielipiteitä ja kehittämisideoita kerättiin verkkokyselyllä, joka oli avoinna 8.–30.9.2016. Ideointi-illassa ja verkkokyselyssä saatua palautetta hyödynnetään suunnitelmakarttojen jatkotyöstämisessä. Keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma on tavoitteena viedä kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi vuoden 2017 alussa.

1. TÄYDENTYVÄ KESKUSTA


Keskusta on houkutteleva asuinympäristö, johon kaivataan moniin elämäntilanteesiin sopivia uusia asuntoja. Alueelle tarvitaan lisää uutta rakentamista myös keskustan elinvoimaisuuden tueksi. Täydennysrakentamisen suuret tulevaisuuden mahdollisuudet sijoittuvat keskustan reunamille. Ruutukaava-alueen täydentämisessä on tärkeää ottaa huomioon alueiden luonne: Arvokkaalla yläkaupungilla lisärakentaminen on harkitusti sovitettava ympäristöön, kun taas kaupalliselle keskustalle on ominaista jatkuva muutos.

2. VIHREÄ KESKUSTA


Kehä Vihreä on keskustaa kiertävä viheralueiden ja kulttuuriympäristöjen verkosto – Jyväskylän tulevaisuuden keskuspuisto. Tavoitteena on luoda keskustaan viherverkosto, jossa puistot, taskupuistot ja viihtyisät kävelyreitit muodostavat urbaaneja viherkäytäviä keskustan halki. Kaupunkivihreää lisätään istuttamalla lisää puita ja hyödyntämällä kattopintoja, sisäpihoja ja katutiloja. Kaupunkivihreä virkistää ja elvyttää, mutta se auttaa myös muun muassa tulevaisuudessa runsastuvien sadevesien hallinnassa.

3. ELÄVÄ KESKUSTA


Keskusta on kaupunkimme sydän ja se on täynnä elämää: kulttuuria, taidetta, erikoisliikkeitä, tapahtumia ja kokoontumispaikkoja. Nämä yhdessä muodostavat toisiaan tukevan verkoston, jossa toimiva opastus auttaa löytämään oikeaan paikkaan. Haluamme johdattaa ihmiset ydinkeskustaan myös keskustan läheisiltä tapahtumapaikoilta. Keskustaa kehitetään ajanvieton, tapahtumien ja oleskelun ylivoimaisena keskuksena.

4. KAUNIS KESKUSTA


Jyväskylä on kaunis kaupunki, ja keskusta on sen käyntikortti. Olemme ylpeitä näkymistä, joissa kaupungin siluetti piirtyy rannan ja harjun väliin. Ohikulkijat ihastelevat myös urbaaneja järvinäkymiämme – Lutakon Manhattania ja Ylistön siltaa. Uuden rakentamisen tulee olla laadukasta ja tukea keskustan arvokasta kaupunkikuvaa. Mielenkiintoisia rakentamisen mahdollisuuksia piilee muun muassa katoilla, keskustan reunamilla sekä alakaupungilla.

5. ARVOKAS KESKUSTA


Jyväskylä tunnetaan kansainvälisesti modernin arkkitehtuurin kaupunkina, ja keskusta on sen aarreaitta. Vanhat puukaupunkiajan rakennukset on jo suojeltu, mutta yhdessä modernin rakennusperinnön kanssa teemme niistä kaupungille uuden vetovoimatekijän ja itsetunnon vahvistajan. Uudessa rakentamisessa kunnioitamme kulttuuriperintöämme ja otamme huomioon niin suojellut rakennukset kuin kulttuuriympäristön ominaispiirteet.

6. LIIKKUMISEN KESKUSTA


Keskustassa kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat etusijalla, mutta myös autolla asioinnin on oltava sujuvaa. Kulkumuodosta riippumatta keskustaan saapumisen tulee olla helppoa ja houkuttelevaa.
Ruutukaava-aluetta sekä yhteyksiä Kankaalle, Lutakkoon ja Seminaarinmäelle kehitetään kävelypainotteisina alueina. Hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet tukevat myös arkiliikuntaa.

7. VALON KAUPUNKI

Jyväskylä on kaupunkivalaistuksen edelläkävijä, jonka esimerkkiä seurataan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Kaupungin valaistuksessa panostetaan energiatehokkuuden ja turvallisuuden ohella estetiikkaan: valo lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja elämänlaatua. Valotaiteella voidaan myös elävöittää kaupunkitilaa.
Keskustan ulkovalaistuksella luodaan pimeän ajan kaupunkikuvaa. Sitä rakennetaan pitkäjänteisesti kokonaissuunnitelmaan nojautuen ja kulttuuriympäristöä kunnioittaen.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta