Suoraan sisältöön

Jätehuolto

Jyväskylän seudun jätehuolto muuttui

Jyväskylän seudun jätehuolto on järjestetty uudella tavalla 1.1.2017 alkaen: kiinteistöjen päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut hoitaa kuntien omistama jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta. Palveluihin kuuluvat myös Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, kunnissa sijaitsevat hyötykeräyspisteet, aluekeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset. Mustankorkean toimialue kattaa Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kunnat ja alueella asuu 167 600 asukasta.

Asiakkaat ovat yhteydessä Mustankorkeaan, kun haluavat:

 • liittyä jätehuollon asiakkaaksi
 • muuttaa omia jätehuoltopalveluja, esimerkiksi tyhjennysväliä tai laskutustietoja
 • selvittää jätelaskuun liittyviä asioita 1.1.2017 jälkeen tapahtuneista tyhjennyksistä
 • saada lisätietoa jätteiden lajittelusta tai käsittelystä
 • ilmoittaa kompostoinnista tai yhteisestä jäteastiasta
 • antaa palautetta hyötykeräyspisteistä ja vaarallisen jätteiden keräyksestä
 • asioida jätekeskuksessa ja lajittelupihalla
 • antaa palautetta jätehuollon käytännön järjestelyistä

Jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät ovat Jyväskylän seudun jätelautakunnan vastuulla. Lautakunta päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta sekä seuraa jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumista. Jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen toimielin.

Asiakkaat ovat yhteydessä jätehuoltoviranomaiseen, kun he haluavat:

 • pidentää jäteastian tyhjennysväliä 8 viikkoon (pienkiinteistöt)
 • tehdä maksuhuomautuksen
 • ilmoittaa käyttökelvottomasta kiinteistöstä

Jätehuollon valvonnasta Jyväskylän alueella vastaavat kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Katso myös: Jyväskylän seudun jätehuolto.


Jätelaskutus

1.1.2017 jälkeen tapahtuvista jäteastioiden tyhjennyksistä asiakkaita laskuttaa Mustankorkea Oy.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 • Sivun alkuunTietoja sivustosta