Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Jätehuollon palvelutaso luonnosvaiheessa

Jätehuollon palvelutaso luonnosvaiheessa

Jyväskylän seudun jätelautakunta on käsitellyt kokouksessaan 17.5.2018 luonnosta jätehuollon palvelutasosta, jossa määritetään kuntalaisille tarjottavien jätehuoltopalveluiden taso ja tavoitteet. Palvelutason tavoitteena on turvata kuntalaisille jätehuoltopalvelut yhdenvertaisesti koko jätelautakunnan toimialueella Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Jätehuoltopalvelut toteuttaa alueella kuntien jäteyhtiö Mustankorkea Oy.

Jätehuollon palvelutasossa on kuvattu jätteiden kuljetus- ja vastaanottopalvelut sekä palveluneuvonta ja viestintä. Palvelutasossa on huomioitu myös jätelautakunnan toteuttamat jätehuollon viranomaispalvelut sekä asumisen sako- ja umpikaivolietehuolto. Jätehuollon palvelutasoa on valmisteltu jätehuoltoviranomaisen, Mustankorkean ja alueen kuntien kanssa yhteistyössä. Palvelutason määrittelyssä on otettu huomioon jätelainsäädännön ja alueen kuntien asettamat tavoitteet.

Jätehuollon palveluihin suunnittelut keskeisimmät muutokset

Sekajätettä tultaisiin jatkossa keräämään vain kiinteistökohtaisesti. Luonnoksessa esitetään Laukaan sekajätteen aluekeräysastioiden poistamista ja kiinteistöjä kannustetaan yhteisten jäteastioiden käyttöön. Jätehuoltoviranomaisen tekemän tarkastelun perusteella Laukaassa on saatavilla jätteenkuljetuspalveluita koko kunnan alueella. Palveluverkoston muutoksista edellytetään laadittavan viestintäsuunnitelma.

Asiakaspalautteissa vahvasti toivottua muovipakkausten keräystä suunnitellaan laajennettavan vähintään yhteen hyötykeräyspisteeseen jokaisessa kunnassa vuoden 2019 aikana. Lisäksi Jyväskylässä aloitetaan muovipakkausten keräyskokeilu vapaaehtoisesti mukaan haluaville suurille kiinteistöille. Hyötykeräysverkosto pyritään pitämään kattavana luontaisten kulkureittien varrella sekä tiheään asutuilla omakotitaloalueilla. Kartonkipakkausten keräystä on myös tavoite laajentaa.

Vaikutusmahdollisuudet

Luonnos jätehuollon palvelutasosta on yleisesti nähtävillä jätelautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskylanseutu.fi/jate.

Kuntalaisilla ja muilla, joihin palvelutasolla voi olla vaikutusta, on mahdollisuus esittää asiassa mielipiteitä kirjallisesti 21.6.2018 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä. Palvelutasoon voi vaikuttaa myös vastaamalla jätelautakunnan verkkosivuilla olevaan kyselyyn.

Lisätietoja asiasta antaa jätehuoltosuunnittelija Johanna Ahonen, p. 014 266 8793 tai jatelautakunta@jkl.fi.

Jätehuollon palvelutaso 2018 - 2022 LUONNOS

22.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje