Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta (Maansiirto Viiala Oy)

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus.

Hakija
MAANSIIRTO VIIALA OY

Toiminnan sijainti
179-409-7-72
Oravasaarentie 633
40800 VAAJAKOSKI

Maansiirto Viiala Oy hakee maa-aines- ja ympäristölupaa (yhteislupa) kalliokiven ottoon, kiven louhintaan ja murskaukseen, puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen maisemointitarkoituksessa sekä asfalttijätteen vastaanottoon ja murskaukseen Jyväskylän Oravasaaressa sijaitsevalle Viialankallio (179-409-7-72) tilalle. Kyseessä on olemassa oleva kallionotto- ja murskausalue, joka sijaitsee Loilonvuoressa Oravasaarentien ja 4-tien välisellä alueella noin 1,3 kilometriä Lepäslammesta kaakkoon. Kuljetukset alueelta tapahtuvat alueen pohjoispuolitse uutta tieyhteyttä pitkin Oravasaarentielle. Yhteislupaa haetaan 10 vuoden ajalle yhteensä 230 000 m3 kalliokiven ottamiseen 5 hehtaarin alueelle. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Ottamisalueen rajaus on sama kuin nykyisin voimassa olevassa luvassa. Alueen maisemointiin käytetään muualta tuotavia ylijäämämaita enintään 35 000 m3. Asfalttia vastaanotetaan enintään 5000 tonnia vuodessa ja louhetta 10 000 tonnia vuodessa. Vuosittain murskataan kiviaineksia ja asfalttia yhteensä keskimäärin 50 000 ja enintään 220 000 tonnia vuodessa. Toimintaa on arkisin (ma-pe) siten, että päivittäinen toiminta-aika rikotukselle ja räjäytyksille on klo 8-18, poraukselle klo 7-21 ja murskaukselle klo 7-22. Kuormausta ja kuljetuksia tehdään ympärivuotisesti arkisin klo 6-22 ja tarvittaessa lauantaisin klo 7-18. Louhintaa ja murskausta tehdään 15.8 -15.6 välisenä aikana.

Yhteislupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 08.06.2018 - 09.07.2018.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 09.07.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella kirsi.hanninen-valjakka@jkl.fi. Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2018-5.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka, p. 014 266 5172, s-posti kirsi.hanninen-valjakka@jkl.fi

Jyväskylä 08.06.2018

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

13.6.2018Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje