Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kuulutukset » Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta (Leustun Kaivu Ky)

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen (yhteislupa) vireille tulon johdosta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristöjaostolle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n ja maa-aineslain (555/1981) 4a §:n mukainen yhteislupahakemus.

Hakija
LEUSTUN KAIVU KY

Toiminnan sijainti
179-411-3-189

Leustun Kaivu Ky hakee maa-aines- ja ympäristölupaa (yhteislupa) kalliokiven ottoon, kiven louhintaan ja murskaukseen sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen maisemointitarkoituksessa Jyväskylän Vesangassa sijaitsevalle Uussipilän (179-411-3-189) tilalle. Kyseessä on uusi toiminta, joka sijaitsee Kinnasvuoren ja Suolijärven sekä Suolijoen välisellä alueella noin 500 metriä Kolujärven kaakkoispuolella. Kuljetukset alueelta tapahtuvat alueen eteläpuolitse metsäautotietä pitkin Vertaala-Nyrölä (16683) maantielle. Yhteislupaa haetaan 10 vuoden ajalle yhteensä 390 000 m3 kalliokiven ottamiseen. Samalla haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Kaivualueen pinta-ala on noin 5,5 hehtaaria. Suunnitelmaan sisältyy varastoalueita, joiden pinta-ala on noin 3,7 hehtaaria. Ylijäämämaita vastaanotetaan alueen maisemointiin toiminta-aikana enintään 47 500 m3. Hakemuksen mukaan toimintaa on arkisin (ma-pe) siten, että päivittäinen toiminta-aika rikotukselle ja räjäytyksille on klo 8-18, poraukselle klo 7-19 ja murskaukselle klo 7-22. Kuormausta ja kuljetuksia tehdään arkisin klo 6-22.

Yhteislupahakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Rakentajantalolla palvelupiste Hannikaisessa, osoitteessa Hannikaisenkatu 17, kuulutusajan 08.06.2018 - 09.07.2018.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen) on oikeus kirjallisesti tehdä muistutuksia lupa-asian johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Rakennus- ja ympäristöjaostolle osoitetut kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 09.07.2018 mennessä osoitteella Jyväskylän kaupunki, ympäristönsuojelu, PL 233, 40101 Jyväskylä, käyntiosoite Hannikaisenkatu 17 tai sähköisesti osoitteella kirsi.hanninen-valjakka@jkl.fi . Kirjelmään on liitettävä muistutuksen tai mielipiteen tekijän nimi ja yhteystiedot sekä lupanumero 179-2018-6.

Lisätietoja lupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Kirsi Hänninen-Valjakka, p. 014 266 5172, s-posti kirsi.hanninen-valjakka@jkl.fi

Jyväskylä 08.06.2018

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖJAOSTO

13.6.2018Petteri Ahonen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje